ДО ПИТАННЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Оксана Олексіївна Кравченко Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

Ключові слова:

одинокі матері, соціальна робота, соціальні послуги, соціальне забезпечення

Анотація

Розглядаються особливості соціальної роботи з жінками-матерями у контексті нормативно-правової бази у відносно цієї категорії населення. Пропонуються додаткові заходи для підтримки одиноких батьків, створення умов для долучення недержавного сектору до надання соціальних послуг одиноким матерям, розширення спектру послуг, що зорієнтовані на профілактику соціального сирітства, формування усвідомленого батьківства, проведення широкої інформаційної політики у цій сфері, вивчення зарубіжного досвіду з метою впровадження кращих практик соціальної допомоги на місцевому рівні.

Біографія автора

Оксана Олексіївна Кравченко, Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини

доктор педагогічних наук, доцент, декан факультету соціальної та психологічної освіти

Посилання

Encyclopedia of Social Work. http://socialwork.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199975839.001.0001/acrefore-9780199975839-e-359.

England and Wales: Stable fertility and pronounced social status differences Wendy Sigle-Rushton // DEMOGRAPHIC RESEARCH. VOLUME 19, ARTICLE 15, PAGES 455-502. PUBLISHED 01 JULY 2008 http://www.demographic-res earch.org/Volumes/Vol19/15/ DOI: 10.4054/DemRes.2008.19.15.

Про соціальні послуги :Закон України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/966-15.

Пєша, І. В. Визначення категорій сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах [Електронний ресурс] / І. В. Пєша. – Режим доступу: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3968/1/Pyesha.pdf.

С. Anne Broussard, Alfred, L. Joseph and Marco Thompson. Stressors and Coping Strategies Used by Single Mothers Living in Poverty // Affilia: Journal of Women and Social Work 27 (2) 190-204 2012 SAGE Publications https://www.unisa.edu.au/Global/Health/Sansom/Documents/iCAHE/DECD%20journal%20club%20page/Broussard_2012. pdf.

Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. – К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 256 с.

Чеховська, І.В. Соціальний захист одиноких матерів: аналіз основних положень законодавства / І. В. Чеховська // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – № 1 (5). – 191–201.

Чубук, Р. В. Прикладні аспекти соціальної роботи з неповними сім’ями / Р. В. Чубук // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2017. – Вип. 142. – С. 204–207. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuP_2017_142_47.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА