ВІДКРИТІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОСТУПНІСТЮ ІНФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Костянтин Володимирович Захаренко Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Ключові слова:

людина, культура, інформація, безпека

Анотація

Найбільшим досягненням інформаційного суспільства є те, що завдяки створенню нового інформаційно-технологічного середовища, інформація миттєво долає відстані, які для неї практично зникають. Слід звернути увагу на суперечності, які розгортаються в суспільстві на тлі цих процесів. Це потребує клопіткої праці та пошуку законодавчих відповідних механізмів, а також унеможливлення тиску з боку фінансових кланів та владних структур на засоби масової інформації. Це питання вирішиться, завдяки формуванню демократичних засад суспільної свідомості та принципам судового розгляду всіх конфліктних питань.

Біографія автора

Костянтин Володимирович Захаренко, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

кандидат філософських наук, здобувач

Посилання

Соснін, Олександр. Інформаційна сфера в реалізації інтересів інноваційного розвитку нації / Олександр Соснін // Віче. - 2011. - № 15/16. - С. 17-21

Милль, Дж. О свободе / Дж. Милль ; пер. с англ. А. Н. Неведомского // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (І половины ХХ века). – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – С. 288-392.

Моисеев, Н. Н. Расставание с простотой / Н. Н. Моисеев. - М. : АГРАФ, 1998. - С. 469

Антіпова, О. Філософсько–аксіологічні проблеми свободи слова в українському інформаційному просторі / О. Антіпова // Гілея: Науковий вісник. - 2013. - № 74. - С. 207-209.

Ракитов, А. И. Философия компьютерной революции / А. И. Ракитов. - М.: Политиздат, 1991. - С.32

Головій, В. М. Механізми взаємодії влади та ЗМІ в контексті становлення громадянського суспільства в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.М. Головій ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. - 20 с.

Петрова, Н. Медіа-право для студентів факультетів/відділень журналістики / Н. Петрова, В. Якубенко. – Київ, ТОВ «Київська типографія», 2007. - 280 с.

Яковенко, М. Інформаційний простір: філософські аспекти формування поняття / М. Яковенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 692. – С. 22-27.

Войцих, Н. Державна політика в українському інформаційному просторі: стан та проблеми / Н. Войцих // Міжнародна інформація та міжнародні відносини. – 2013. - Вип. 2. - С. 6-12.

Мошковська, С. І. Передумови входження України у глобальний інформаційний простір в контексті вимог міжнародної інформаційної безпеки / С. І. Мошковська // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців : всеукраїнська наукова конференція, Львів, 27 травня 2011 р. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011. – С. 118-122.

Олійник, О. В. Політико- правові аспекти формування інформаційного суспільства суверенної і незалежної держави [Електронний ресурс] / О. В. Олійник, О. В. Соснін, Л. Є. Шиманський. – Режим доступу: http://www.niss. gov.ua/book/Sosnin2.html.

Гуцалюк, М. Інформаційна безпека України : нові загрози / М. Гуцалюк // Бизнес и безопасность. - 2003. - № 5. - C. 2-3

Грицик, А. Ф. Правова відповідальність за зловживання свободою інформації / А.Ф. Грицик // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців : всеукраїнська наукова конференція, Львів, 27 травня 2011 р. – Львів : Видавництво Національного університету

"Львівська політехніка", 2011. – С. 209-215.

Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття. – К. : Парламентське видавництво, 2007. – 1028 с.. - 2013. - № 74. - С. 207-209.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ