ВІДКРИТІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОСТУПНІСТЮ ІНФОРМАЦІЇ

Костянтин Володимирович Захаренко

Анотація


Найбільшим досягненням інформаційного суспільства є те, що завдяки створенню нового інформаційно-технологічного середовища, інформація миттєво долає відстані, які для неї практично зникають. Слід звернути увагу на суперечності, які розгортаються в суспільстві на тлі цих процесів. Це потребує клопіткої праці та пошуку законодавчих відповідних механізмів, а також унеможливлення тиску з боку фінансових кланів та владних структур на засоби масової інформації. Це питання вирішиться, завдяки формуванню демократичних засад суспільної свідомості та принципам судового розгляду всіх конфліктних питань.

Ключові слова


людина; культура; інформація; безпека

Повний текст:

PDF

Посилання


Соснін, Олександр. Інформаційна сфера в реалізації інтересів інноваційного розвитку нації / Олександр Соснін // Віче. - 2011. - № 15/16. - С. 17-21

Милль, Дж. О свободе / Дж. Милль ; пер. с англ. А. Н. Неведомского // О свободе. Антология мировой либеральной мысли (І половины ХХ века). – М. : Прогресс-Традиция, 2000. – С. 288-392.

Моисеев, Н. Н. Расставание с простотой / Н. Н. Моисеев. - М. : АГРАФ, 1998. - С. 469

Антіпова, О. Філософсько–аксіологічні проблеми свободи слова в українському інформаційному просторі / О. Антіпова // Гілея: Науковий вісник. - 2013. - № 74. - С. 207-209.

Ракитов, А. И. Философия компьютерной революции / А. И. Ракитов. - М.: Политиздат, 1991. - С.32

Головій, В. М. Механізми взаємодії влади та ЗМІ в контексті становлення громадянського суспільства в Україні: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / В.М. Головій ; Класич. приват. ун-т. — Запоріжжя, 2009. - 20 с.

Петрова, Н. Медіа-право для студентів факультетів/відділень журналістики / Н. Петрова, В. Якубенко. – Київ, ТОВ «Київська типографія», 2007. - 280 с.

Яковенко, М. Інформаційний простір: філософські аспекти формування поняття / М. Яковенко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2011. – № 692. – С. 22-27.

Войцих, Н. Державна політика в українському інформаційному просторі: стан та проблеми / Н. Войцих // Міжнародна інформація та міжнародні відносини. – 2013. - Вип. 2. - С. 6-12.

Мошковська, С. І. Передумови входження України у глобальний інформаційний простір в контексті вимог міжнародної інформаційної безпеки / С. І. Мошковська // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців : всеукраїнська наукова конференція, Львів, 27 травня 2011 р. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2011. – С. 118-122.

Олійник, О. В. Політико- правові аспекти формування інформаційного суспільства суверенної і незалежної держави [Електронний ресурс] / О. В. Олійник, О. В. Соснін, Л. Є. Шиманський. – Режим доступу: http://www.niss. gov.ua/book/Sosnin2.html.

Гуцалюк, М. Інформаційна безпека України : нові загрози / М. Гуцалюк // Бизнес и безопасность. - 2003. - № 5. - C. 2-3

Грицик, А. Ф. Правова відповідальність за зловживання свободою інформації / А.Ф. Грицик // Україна в системі глобального інформаційного обміну: теоретико-методологічні аспекти дослідження і підготовки фахівців : всеукраїнська наукова конференція, Львів, 27 травня 2011 р. – Львів : Видавництво Національного університету

"Львівська політехніка", 2011. – С. 209-215.

Україна: політична історія. ХХ – початок ХХІ століття. – К. : Парламентське видавництво, 2007. – 1028 с.. - 2013. - № 74. - С. 207-209.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.