ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Оксана Іванівна Якимчук

Анотація


Розглядається діяльність міжнародних та зарубіжних фондів, певні положення, які співвідносяться з європейськими стандартами освіти, реформаторські задуми щодо освітньої сфери та можливості їх фінансування.

Ключові слова


людина; освіта; культура; європейські стандарти освіти; реформа національної системи освіти; суперечності розвитку освіти; міжнародні освітні фонди

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоцерківська, Н. Г. Політична складова соціокультурної компетентності молоді в умовах сучасного суспільства / Н. Г. Білоцерківська // Сучасне суспільство. - 2014. - Вип. 2. - С. 5-14.

Говоровська, О. Трансформація української освіти в контексті розвитку світових інформаційних технологій / О. Говоровська // Наукові записки з української історії. - 2015. - Вип. 37. - С. 124-130.

Діяльність Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні // Часопис Парламент. - 2003. - № 3-4. - С. 14.

Діяльність Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. - К. : Фонд імені Ф.Еберта, 1999. - 65 с.

Єлдинова, І. М. Зміст освітньої благодійної діяльності фонду Олександра фон Гумбольдта / І. М. Єлдинова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - 2013. - № 3 (262). - С. 232-238.

Жихарєва, Т. Л. Діяльність німецьких політичних фондів в Україні (1992-2007 рр.) / Т. Л. Жихарєва // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : "Історія та географія". - 2011. - Вип. 40. - С. 38-41.

Комаровський, О. В. Фандрейзинг у питаннях, відповідях та цитатах: навч. посіб. / О. В. Комаровський. - Луганськ, 2007. - 54 с.

Мозальов, В. Є. Моніторинг якості освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. Є. Мозальов // Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 5. - С. 99-104.

Національна академія педагогічних наук України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/activities/international/grantmakers/.

Перспективи українсько-німецької регіональної співпраці в контексті розширення ЕС на схід. Зустріч з групою депутатів Ляндтаґу землі Шлезвіґ-Голльштайн (Німеччина) // Незалежний культурологічний часопис «Ї». - 2001. - 6 липня.

Розвиток волонтерського руху через діяльність шкільних євроклубів України та Польщі. Підготовка до ЄВРО 2012. [Електронний ресурс] : Грант Міжнародного фонда “Відродження”. Програма “Схід-Схід: Партнерство без кордонів” / Міжнародні проекти, що виконувалися в Україні. - Режим доступу: http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view =article&id=36426&Itemid=486.

Скотна, Н. Сутність глобалізації та її вплив на розвиток вищої освіти в Україні / Надія Скотна // Людинознавчі студії. Сер. : Філософія. - 2012. - Вип. 26. - С. 71-83.

Українські освітяни ознайомилися з польськими молодіжними программами [Електронний ресурс] : Програма “Схід-Схід: Партнерство без кордонів” / Міжнародні проекти, що виконувалися в Україні. - Режим доступу: http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=33594:2011-07-01-05-41-34&catid=26:newseast&Itemid=66.

Проект концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797/. - Назва з екрана.

Чернявська, О. В. Фандрайзинг. Навч. посіб. – 2-е вид., з доопрац. та допов. / О. В. Чернявська, А. М. Соколова. ― К. : Алерта, 2015. - 272 с.

Якименко, О. О. Зміст і особливості трансформації вищої освіти в Україні / О. О. Якименко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2012. - Т. 181, Вип. 169. - С. 41-44.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.