ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Автор(и)

  • Оксана Іванівна Якимчук Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Ключові слова:

людина, освіта, культура, європейські стандарти освіти, реформа національної системи освіти, суперечності розвитку освіти, міжнародні освітні фонди

Анотація

Розглядається діяльність міжнародних та зарубіжних фондів, певні положення, які співвідносяться з європейськими стандартами освіти, реформаторські задуми щодо освітньої сфери та можливості їх фінансування.

Біографія автора

Оксана Іванівна Якимчук, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат філософських наук, старший викладач кафедри психосоматичної та психологічної реабілітації

Посилання

Білоцерківська, Н. Г. Політична складова соціокультурної компетентності молоді в умовах сучасного суспільства / Н. Г. Білоцерківська // Сучасне суспільство. - 2014. - Вип. 2. - С. 5-14.

Говоровська, О. Трансформація української освіти в контексті розвитку світових інформаційних технологій / О. Говоровська // Наукові записки з української історії. - 2015. - Вип. 37. - С. 124-130.

Діяльність Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні // Часопис Парламент. - 2003. - № 3-4. - С. 14.

Діяльність Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. - К. : Фонд імені Ф.Еберта, 1999. - 65 с.

Єлдинова, І. М. Зміст освітньої благодійної діяльності фонду Олександра фон Гумбольдта / І. М. Єлдинова // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - 2013. - № 3 (262). - С. 232-238.

Жихарєва, Т. Л. Діяльність німецьких політичних фондів в Україні (1992-2007 рр.) / Т. Л. Жихарєва // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : "Історія та географія". - 2011. - Вип. 40. - С. 38-41.

Комаровський, О. В. Фандрейзинг у питаннях, відповідях та цитатах: навч. посіб. / О. В. Комаровський. - Луганськ, 2007. - 54 с.

Мозальов, В. Є. Моніторинг якості освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. Є. Мозальов // Вісник Національного університету оборони України. - 2014. - Вип. 5. - С. 99-104.

Національна академія педагогічних наук України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://naps.gov.ua/ua/activities/international/grantmakers/.

Перспективи українсько-німецької регіональної співпраці в контексті розширення ЕС на схід. Зустріч з групою депутатів Ляндтаґу землі Шлезвіґ-Голльштайн (Німеччина) // Незалежний культурологічний часопис «Ї». - 2001. - 6 липня.

Розвиток волонтерського руху через діяльність шкільних євроклубів України та Польщі. Підготовка до ЄВРО 2012. [Електронний ресурс] : Грант Міжнародного фонда “Відродження”. Програма “Схід-Схід: Партнерство без кордонів” / Міжнародні проекти, що виконувалися в Україні. - Режим доступу: http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view =article&id=36426&Itemid=486.

Скотна, Н. Сутність глобалізації та її вплив на розвиток вищої освіти в Україні / Надія Скотна // Людинознавчі студії. Сер. : Філософія. - 2012. - Вип. 26. - С. 71-83.

Українські освітяни ознайомилися з польськими молодіжними программами [Електронний ресурс] : Програма “Схід-Схід: Партнерство без кордонів” / Міжнародні проекти, що виконувалися в Україні. - Режим доступу: http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=33594:2011-07-01-05-41-34&catid=26:newseast&Itemid=66.

Проект концепції розвитку освіти України на період 2015–2025 років [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua/pr-viddil/1312/1390288033/1414672797/. - Назва з екрана.

Чернявська, О. В. Фандрайзинг. Навч. посіб. – 2-е вид., з доопрац. та допов. / О. В. Чернявська, А. М. Соколова. ― К. : Алерта, 2015. - 272 с.

Якименко, О. О. Зміст і особливості трансформації вищої освіти в Україні / О. О. Якименко // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Державне управління. - 2012. - Т. 181, Вип. 169. - С. 41-44.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ