№ 1(7) (2016)

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Зміст

Статті

ДИСТАНЦІЙНА ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА: ФІЛОСОФІЯ ВЗАЄМИН КОНСУЛЬТАНТА І КЛІЄНТА PDF
Юрій Федорович Акименко 7-14
ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ PDF
Світлана Вікторівна Благініна 15-22
ГЕНЕЗИС ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ ДОСВІДУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ PDF
Марина Петрівна Долматова 23-30
ПЕРЕКЛАД ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ І ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ РЕФЛЕКСІЇ PDF
Наталія Юріївна Іващенко 31-36
ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЮВАННЯ МОТИВУ «САКРАЛЬНОГО ШЛЮБУ» В РАННІЙ ТВОРЧОСТІ М. ГОГОЛЯ PDF
Марина Володимирівна Каранда 37-45
СОФІЙНІСТЬ ВІРИ PDF
Світлана Володимирівна Киселиця 46-52
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА PDF
Тетяна Іванівна Коленіченко, Михайло Вікторович Сидоренко 53-62
ПОЛІСТИЛІЗМ У ХОРОВІЙ КУЛЬТУРІ 70 – 80-Х РР. XX СТ. PDF
Наталія Михайлівна Кречко 63-69
ПСИХОЛОГІЧНІ ФАКТОРИ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У СТУДЕНТСЬКОМУ ВІЦІ PDF (English)
Volodymyr Mykolaiovych Fedorenko, Tamara Vasylivna Mazur 70-74
ЛЮДИНА ЯК КОНЦЕПТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ У ВИМІРАХ ПАРАДИГМАЛЬНОГО ПІДХОДУ PDF
Ольга Володимирівна Овчарук 75-83
ЛІНГВО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ТІЛЕСНОСТІ В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ PDF (English)
Maryna Volodymyrivna Olkhovyk, Mariia Valeriivna Lozova 84-89
ІІ СВІТОВА ВІЙНА Й СУЧАСНІСТЬ У АСПЕКТІ «УКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇНИ»: СУБКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР PDF
Віталій Олександрович Радзієвський 90-97
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ГРОМАДИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ PDF
Владислав Григорович Сила, Тетяна Іванівна Сила 98-106
ЕЛЛІНСЬКИЙ ТА СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЕТНОСИ ЯК ОСНОВА КУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ ДВОХ КРАЇН PDF
Лілія Володимирівна Терещенко-Кайдан 107-113
ТВОРЧІСТЬ АРТЕМІЯ ВЕДЕЛЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ PDF
Ігор Володимирович Тилик 114-121
ФЕНОМЕН КОМУНІКАЦІЇ ЯК СПІВ-БУТТЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ PDF
Наталія Валеріївна Шакун 122-129
УКРАЇНА І СУЧАСНІТЬ: ПОТРЕБА РОЗБУДОВИ ОСВІТИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. ВЛАСНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF (English)
Nataliia Yevheniivna Shuhalii 130-137