ІІ СВІТОВА ВІЙНА Й СУЧАСНІСТЬ У АСПЕКТІ «УКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇНИ»: СУБКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • Віталій Олександрович Радзієвський Київський національний університет культури і мистецтв

Ключові слова:

культура, війна, духовність, ІІ Світова війна, культурологія, історія

Анотація

В статті аналізується проблема духовності у 1941-1945 рр. Ця проблема повстала у зв’язку з суспільними трансформаціями і потребує належного дослідження. Автор торкається необхідності осмислення цих важливих соціокультурних явищ, у першу чергу, у культурологічному та історичному вимірах та значення і осмислення підвищення місця і ролі духовності в умовах ІІ Світової війни.

Біографія автора

Віталій Олександрович Радзієвський, Київський національний університет культури і мистецтв

кандидат культурології, доцент

Посилання

Вєдєнєєв Д. В. «Повстанська розвідка діє точно і відважно…». Документальна спадщина підрозділів спеціального призначення ОУН та УПА. 1940–1950-ті роки / Вєдєнєєв Д. В., Биструхін Г. С. – К.:К. І. С., 2006. – 568 с.

Історія України : Документи. Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В. Ю. Короля. – К. : ВЦ «Академія», 2002. – 448 с. (Альма-матер).

Король В. Ю. Історія України : навч. посіб., 2-ге вид., доп. / В. Ю. Король. – К. : ВЦ «Академія», 2008. – 496 с.

Кучер В.І. Україна 1941-1945: трагедія народу за фасадом Священної війни: Монографія / Кучер В. І., Потильчак О. В. – К.; Біла Церква: ТОВ «Білоцерковдрук», 2011. – 368 с.

Радзієвський В. О. Базові резонансні субкультури сучасної України: монографія / В. О. Радзієвський. – К. : Видавництво «Логос», 2014. – 664 с.

Радзієвський В. О. Нотатки з субкультури аномії : монографія / В. О. Радзієвський. – К. : Видавництво «Логос», 2012. — 368 с.

Радзієвський В. О. Про теорію та історію субкультур: нариси до субкультурології : монографія / В. О. Радзієвський. – К. : Видавництво «Логос», 2013. – 276 с.

Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія № 1 (7), 2016

Салата О. О. Формування німецького інформаційного простору в Рейхскомісаріаті України та в зоні військової адміністрації (червень 1941 - 1944 рр.) [Текст] : монографія / О. О. Салата ; Донецький національний ун-т. — Донецьк : Норд-Прес, 2010. — 361 с.

Салата О. О. Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня - грудень 1941 р.) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Салата Оксана Олексіївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2004. — 222 арк.

Толочко П. П. Київ і Русь : вибр. тв. 1998–2008 / П. П. Толочко. – К. : ВД «Академперіодика», 2008. – 348 с.

Українці проти нацизму: політичний вимір: наукове видання / Д. В. Вєдєнєєв, В. І. Кучер ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень НАН України, Нац. акад. служби безпеки України. — Київ: Просвіта , 2005. – 84 с.

Чайковський А. С. Айсберг : з історії органів внутр. справ і держ. безпеки України / Анатолій Чайковський. – К. : Парламент. вид-во, 2013. – 703 с. : іл.

Чайковський А. С. Невідома війна : партизанський рух в Україні 1941-1944 рр. мовою документів, очима історика / А. С. Чайковський. – К. : Україна, 1994. – 256 с.

##submission.downloads##