СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СИМВОЛІЗМУ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ЗНАКІВ ТА МІСЦЯ СУБ’ЄКТУ: ПРИРОДА ВНУТРІШНЬОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ

Зоріна Станіславівна Вихованець

Анотація


Основною метою даної публікації є дослідження семантичного
аналізу соціально-економічних знань, базовою засадою якого стає взаємний
обмін між об’єктними та екзистенційними умовами висловлювання, відповідно, забезпечується диференційована модальність зазначеного відношення,
його структурність та рівні значень, відбувається процес розміщення термінів вказаного відношення в конкретне соціально-економічне поле їх існування.
Семантика забезпечує процес систематизації, зближаючи всі нормативні інстанції та визнає дієвість функцій структурування як у тих мовах, за допомогою яких встановлюються зв’язки практичного господарсько-виробничого
досвіду, так і тих, за допомогою яких предмети розподіляються в просторі
соціально-економічних знань.

Ключові слова


соціально-економічні знання; семантика; комунікація; мова; людина; предметне поле знаків; епістемологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Ашиток, Н. І. Мовна картина світу в філософсько-освітньому аспекті: монографія / Н. І. Ашиток. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені І. Франка. – 2011. – 251 с.

Соссюр, Ф. Труды по языкознанию / Ф. Сосюр. – М. : Прогресс, 1977. – 695 с.

Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / М. Фуко. – М. : «Прогресс», 1977. – 407 с.

Хрестоматия по истории философии (западная философия): учеб. пособие для вузов. в 3 ч. - Ч. 2. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. – 1997. – 528 с.

Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Умберто Эко; [пер. с итал.]. – СПб. : «Симпозиум», 2004. – 544 с.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.