СВІТОГЛЯДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НООГУМАНІСТИЧНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Раушан Байсеітівна Шиндаулова Казахська національна консерваторія імені Курмангази

Ключові слова:

ноогуманізм, ноогуманістична освіта, світогляд, ноогуманістично-орієнтована особистість, соціоприродна злагода

Анотація

У даній статті автором здійснюється спроба, задіявши методологічний потенціал сучасної філософії освіти, проаналізувати можливості ноогуманізму як освітнього проекту у формуванні світогляду студентів. При цьому, здійснюється авторська спроба дати дефініцію понятійно категоріального апарату світоглядного дискурсу дослідження ноогуманістичної освіти (ноогуманістичний світогляд, ноогуманістична світоглядна культура, ноогуманістичне мислення, ноогуманістична педагогіка, ноогуманістична свідомість, ноогуманістично-орієнтована особистість, ноогуманістично орієнтоване освітнє середовище).

Біографія автора

Раушан Байсеітівна Шиндаулова, Казахська національна консерваторія імені Курмангази

кандадат педагогічних наук, доцент

Посилання

Андрущенко, В. П. Педагогіка духовності: погляд за горизонти сучасного / В. П. Андрущенко // Педагогіка духовності: поступ у третє тисячоліття : Матеріали міжнародної наук.конференції. – К., 2005. – С. 3-6.

Ахлибинский, Б. В. Научная картина мира как форма философского синтеза знания / Б. В. Ахлибинский, М. В. Сидоренко // Философские науки. – 1989 – № 2. − С. 46−53.

Большой энциклопедический словарь : В 2-х т. / гл. ред. А. М. Прохоров. – Т. 2 – М. : Сов. энциклоп., 1991. – 768 с.

Гинецинский, В. И. Знание как категория педагогики: опыт педагогической когитологии / В. И. Гинецинский. – Л. : ЛГУ, 1989. – 144 с.

Иванов, В. П. Формирование природосообразного миропонимания старшеклассников (на примере химико-биологического цикла): автореф. ... дис. канд. пед. наук / В. П. Иванов. – Стерлитамак, 2005. – 205 с.

Методы педагогических исследований / под ред. А. И. Пискунова, Г. В. Воробьева. – М., Педагогика,1979. - 255 с.

Свириденко, Д. Б. Глобализация пространства высшего образования как фактор актуализации феномена академической мобильности / Д. Б. Свириденко // Вестник СПбГУКИ. − 2015. − №1 (22).– С. 159-162.

Bazaluk O. Neurophilosophy in the Formation of Planetary-Cosmic Personality / Future Human Image 1 (4) – Kyiv : ISPC, 2014. – pp. 5-13.

Svyrydenko D. Higher education in the face of XXI century challenges / Philosophy and Cosmology − Kyiv, 2014. − Vol.12 − pp. 258-263.

##submission.downloads##