КРАСА СВІТОГЛЯДУ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ ЯК МЕТААНТРОПОЛОГІЇ

Автор(и)

  • Світлана Анатоліївна Крилова Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

Ключові слова:

краса світогляду, буденний, особистісний, філософський світогляд, філософська антропологія, метаантропологі

Анотація

Розглядається краса світогляду в контексті філософського світогляду. Співвідносяться буденний, особистісний та філософський типи світоглядів з міфологічним, релігійним і науковим та концептами «іронія» і «пафос». Аналізується проблема сенсу життя як фундаментальний критерій краси світогляду.

Біографія автора

Світлана Анатоліївна Крилова, Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософської антропології

Посилання

Бердяев Н. Самопознание/ Н. Бердяев- М., 1991. – 446 с.

Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 1. Наука логики– М.: Мысль, – 1974. – 452 с.

Діденко В. Світогляд/ В. Діденко, В. Табачковський// Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, –2002. – С. 569.

Камю А. Миф о Сизифе. Эссе об абсурде.//Сумерки богов. - М., 1987. – С. 223.

Крилова С. Краса людини: особистість, сім’я, суспільство (соціально-філософський аналіз): [монографія] / С. Крилова. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2011. – 344 с.

Франкл В. Человек в поисках смысла/ В. Франкл– М., 1994. – 368 с.

Хамитов Н. Философский словарь: человек и мир/ Н. Хамитов, С. Крылова– К.: 2006. – 308 с.

Хамитов Н.В. Философия. Бытие. Человек. Мир/ Н. В. Хамитов– К.: КНТ, 2006. – 456 с.

Философская антропология: словарь/ Под ред. Н. Хамитова. – К.: КНТ, 2014. – Видання 2-е. – 472 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ