РОЗВИТОК ПІДПРИЄМЛИВОСТІ У СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ

Надія Сергіївна Левицька, Тетяна Миколаївна Децюк

Анотація


Підприємливість – це одна з професійно-особистісних якостей особистості, що дозволяє індивіду викремлювати тенденції економічних процесів не тільки окремого підприємства, але й держави в цілому, прораховувати варіанти розвитку підприємницької діяльності, креативно підходити до розробки стратегій та прийняття тактичних рішень, а також брати відповідальність за реалізацію конкретних дій, за необхідності делегувати повноваження, працювати в команді. Для формування підприємливості у студентів різних спеціальностей необхідно створити відповідні педагогічні умови. Також важливе вдале поєднання різних форм та методів позааудиторної роботи.

Ключові слова


позааудиторна робота; підприємливість; компетенції; заклад вищої освіти; професійна підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Робоча програма Європейської Комісії «Ключові компетентності для навчання протягом життя»

Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_975.

Bacigalupo, M. EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework / Bacigalupo, M., Kampylis, P., Punie, Y., Van den Brande, G. / Publication Office of the European Union. – Luxembourg, 2016. – P. 39; EUR 27939 EN; doi:10.2791/593884 [in English].

Концепція нової української школи [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua

storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Vodovozov, V. The model of extracurricular work with students of engineering specialties / V. Vodovozov, Z. Raud & T. Detsiuk // Advanced Education, 10. – 2018. – P. 55-61. DOI: 10.20535/2410-8286.143528 [in English].

Словарь поведенческих компетенций [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www. hivreforminaction.org/wp-content/uploads/2016/07/Competency-Dictionary_RUS_HIVRiA.pdf.

Kalkan, M. The Psychology of Entrepreneurship [Electronic resource] / М. Kalkan, С. Kayguzus. – Access mode:

https://www.intechopen.com/books/entrepreneurship-born-made-and-educated/the-psychology-of-entrepreneurship]. [in English].

Чеберко Е.Ф. Предпринимательство и преприимчивость. Национальный потенциал предприимчивости.

Електронний ресурс] / Е. Ф. Чеберко. – Режим доступу: http://vestnik.osu.ru/2006_2/22.pdf.

Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект / загальна ред. В. В. Москаленко К. : Український центр політичного менеджменту, 2008. 336 с.

Пачковський, Ю. Ф. Психологія підприємництва: навч. посібник / Ю. Ф. Пачковський. – 3-є вид. – К. : Каравелла, 2007. – 401 с.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.