НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Анна Вікторівна Вербицька, Ольга Василівна Василенко

Анотація


Тренінг є найефективнішою формою занять для студентської молоді в аспекті питання академічної доброчесності, оскільки передбачає не лише набуття нових теоретичних знань, а й вироблення практичних навичок в ненав’язливій game-формі, що є рушійним фактором у навчанні з даної тематики. Пройшовши тренінгове заняття з акцентом на юридичну відповідальність за порушення норм академічної доброчесності учасники переосмислили свої погляди у напрямку більш відповідального формування своєї академічної культури. Запропонований тренінг дозволив підвищити рівень обізнаності щодо поняття академічної доброчесності, а також юридичної відповідальності за порушення принципів академічної доброчесності та сформувати позитивне ставлення до поширення інформації щодо академічної чесності серед студентів тренінгової групи.

Ключові слова


академічна доброчесність; якість вищої освіти; тренінг; конкуреноспроможний фахівець

Повний текст:

PDF

Посилання


Fishman, T. The Fundamental Values of Academic Integrity (2nd edition). International Center for Academic Integrity, Clemson University. [Electronic resource] / Fishman T.. – 2012. – Access mode: http://www.academicintegrity. org/icai/assets/AUD_Integrity_Quotes.pdf.

Glendinning, I. Promoting Maturity in Policies for Plagiarism across Europe and beyond. [Electronic resource] /Glendinning I.. – 2018. – Access

mode:https://www.coe.int/t/DG4/EDUCATION/etined/Irene_ Glendinning_ PragueForum2015.pdf.

McClung, E. L., & Schneider J. K. Concept Synthesis of Academically Dishonest Behaviors. Journal of Academic Ethics McClung E. L., & Schneider J. K.. // № 15. – 2016. – Р. 3–7.

Jordan, S. R. Conceptual Clarification and the Task of Improving Research on Academic Ethics. Journal of Academic Ethics. / Jordan, S. R. – 2015. – Р. 240–242.

Курбатов, С.В. Академічна доброчесність як імператив виживання університетської спільноти [Електронний ресурс] / С. В. Курбатов. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://studyinukraine.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/ Kurbatov.pdf.

Сацик, В. І. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий концепт [Електронний ресурс] / В. І. Сацик // SAIUP. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-mifichna-kontseptsiya-chy-diyevyj-kontsept/.

Семененко, Л. П. Академічна доброчесність – запорука якісної освіти [Електронний ресурс] / Л. П. Семененко. – 2016. – Режим доступу до

ресурсу:http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/ KhPIPress/27252/1/2016_ Semenenko_Akademichna_dobrochesnist.pdf.

Семеног, О. М. Академічна культура – основа дослідницького навчання в університеті / О. М. Семеног, О. В. Семеніхіна. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – 232 с.

Фініков, Т. В. Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / Т. В. Фініков, А. Є. Артюхов. – Київ: Таксон, 2016. – 234 с.

Чмир, О. С. Національний репозитарій академічних текстів. Запобігання та протидія академічному плагіату у ВНЗ [Електронний ресурс] / О. С. Чмир // УкрІНТЕІ. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.uintei. kiev. ua/images/files/2017/podii/2017-05/Prezent_Chmir. pdf.

Добко, Т. В. Акaдемічна культура та доброчесність як соціальний капітал сучасного університету [Електронний ресурс] / Т. В. Добко, В. Р. Турчиновський. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://www.univer.kharkov.ua

images/redactor/news/2016-09-07/chesnist_osnova_rozvitk_Univers.pdf.

Чи я плагіював? “Шкала плагіату” [Електронний ресурс] – 2017. – Режим доступу до ресурсу: https://saiup.org.ua

resursy/chy-ya-plagiyuvav-shkala-plagiatu/a.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.