ВІЗАНТІЙСЬКА ЕСТЕТИКА АСКЕТИЗМУ: ТРАДИЦІЇ ОСМИСЛЕННЯ

Андрій Вікторович Царенок

Анотація


Автор статті вдається до аналізу певних способів осмисленняфеномену візантійської аскетико-естетичної традиції, звертаючи увагу наметодологічну некоректність 1) розгляду останньої в якості традиції, характерної виключно для чернечої культури, а також 2) уникнення її ототожнення з патристичною естетикою. Водночас, у статті вказується на безпідставність стереотипного звинувачення християнської аскетики у “принциповому антиестетизмі” та підкреслюється значення окремих релігійно філософських студій як методологічної основи для належного розвитку сучасної історико-естетичної візантології.

Ключові слова


естетика аскетизму; патристична естетика; історикоестетична візантологія; аскетизм; релігійна філософія

Повний текст:

PDF

Посилання


Бердяев, Н. А. Творчество и аскетизм. Гениальность и святость / Н. А. Бердяев // Философия творчества, культуры и искусства. – М., 1989. – Т. 1. – Ч. 1. – С. 163–180.

Булгаков, С., протоирей. Православие. Очерки учения Православной Церкви / протоирей Сергий Булгаков. – К. : Либідь, 1991. – 238 с.

Бычков, В. В. Малая история византийской эстетики / Виктор Васильевич Бычков. – К. : Путь к Истине, 1991. – 407 с.

Каган, М. С. Эстетика как философская наука / М. С. Каган. – СПб. : ТОО ТК “Петрополис”, 1997. – 544 с.

Карсавин, Л. П. Монашество в средние века : учеб. пособие / Лев Платонович Карсавин ; [вступит. статья, коммент. М. А. Бойцова]. – М. : Высшая школа, 1992. – 191 с.

Маслюк, Л. І. Розуміння святості у вітчизняному філософському дискурсі ХХ ст. / Людмила Іванівна Маслюк // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченко. Серія : філософські науки. - 2009. – № 66. – С. 132–135.

Татаркевич, В. Історія шести понять: Мистецтво. Прекрасне. Форма. Творчість. Відтворництво. Естетичне переживання / Владислав Татаркевич [пер. з пол. В. Корнієнка]. – К. : Юніверс, 2001. – 368 с.

Удальцова, З. В. Византийская культура / Зинаида Владимировна Удальцова. – М. : Наука, 1988. – 288 с.

Флоренский, П. А. Столп и утверждение Истины / священник Павел Флоренский. – М. : Правда, 1990. – 840 с.

Хоружий С. С. К феноменологии аскезы / С. С. Хоружий. – М. : Издательство гуманитарной литературы, 1998. – 352 с.
Copyright (c) 2017 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.