ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Тетяна Іванівна Коленіченко Чернігівський національний технологічний університет
  • Марія В’ячеславівна Душенок Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

людина похилого віку, державні установи, громадські організації, територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), соціальні послуги, потреби людей похилого віку

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі – підтримці людей похилого віку державними та недержавними організаціями. У статті зроблений акцент на ефективності співпраці державних та недержавних організацій. Здійснено теоретичний аналіз діяльності Територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) як однієї із форм підтримки людей похилого віку та Центу соціальної активності «Друга молодість», створення якої ініційовано членами ГО «Чернігів Європейський» і який функціонує на базі ЧНТУ. У статті подано короткий опис історії розвитку Територіальних центрів на території України та проаналізовано їх сучасний стан функціонування, а також визначені основні засади здійснення соціальної роботи і розкриті основоположні завдання Територіальних центрів.

Біографії авторів

Тетяна Іванівна Коленіченко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Марія В’ячеславівна Душенок, Чернігівський національний технологічний університет

магістрант

Посилання

Калініченко, Т. І. Соціалізація осіб похилого віку в умовах геріатричного пансіонату / Т. І. Калініченко // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць. – К : Інститут психології. Р. С. Костюка АПН України, 2009. – Т. 11. – Частина I. – С. 212–220.

Калініченко, Т. І. Особливості адаптації людей похилого віку до нового соціального середовища : автореферат дис. на здобуття наук. наукового ступеня кандидата педагогічних наук: спеціальність 13.00.05 «Соціальна педагогіка» / Калініченко Тетяна ; НПУ М. П. Драгоманова. –

К., 2010, – 22 с.

Eurostat, Statistics Explained article «Population and population change statistics», available on the Eurostat website: http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Population and_- population_change_statistics.

Кому потрібні старі люди? [Електронний ресурс] // Дзеркало тижня. України. - № 48. – 24. – Режим доступу до ресурсу : http://gazeta.dt.ua/SOCIETY/komu_potribni_lyudi_pohilogo_-viku.html.

Павленок П. Д. Технології школи соціальної роботи з різними групами населення: навчальний посібник / П. Д. Павленок, Н. Я. Руднєва. – Москва : ІНФРА 2009.

Інструкція «про взаємодію органів соціального захисту населення та служби милосердя російського Червоного Хреста в питаннях соціального захисту малозабезпечених груп населення»: станом на 25 травня, 1993 / Міністерство соціального захисту населення РФ і товариства

Червоного Хреста Російської Федерації.

Про соціальне обслуговування громадян похилого віку й інвалідів : Федеральний закон від 17.05.1995 р.

Про федеральний перелік гарантованих соціальних послуг, що надаються літнім громадянам та інвалідам в державних і муніципальних установах соціального обслуговування : Постанова Уряду Російської Федерації від 25.11.1995 р.

Через 10 років кількість літніх людей буде перевищувати кількість дітей [Електронний ресурс] // ТСН Україна. – 21. – Режим доступу до ресурсу: http://tsn.ua/svit/cherez-10-rokiv-u-svitikilkist-lyudei-pohilogo-viku-perevishchit-ditei.html.

«Типове положення (взірцеве) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян»: станом на 1 квітня 1997 / Міністерство соціального захисту населення № 44.

Калініченко, Т. І. Теоретико-методологічні основи дослідження проблеми соціальнопедагогічної підтримки літніх людей в установах соціального обслуговування / Т. І. Калініченко // Часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. -

Випуск 19. – С. 147–154.

##submission.downloads##