БАГАТОВИМІРНІСТЬ ЛЮДИНИ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Наталія Анатоліївна Ємець

Анотація


Розглядаються сучасні філософські підходи щодо розуміння, багатовимірності людського буття в умовах формування громадянського суспільства. Аналізується зміна реальності повсякденного людського буття, що призводить до виникнення “кризи людини”. В таких умовах “граничне буття” людини дає можливість знайти вихід з“внутрішньої самотності” та адаптуватися до сучасних реалій.

Ключові слова


свідомість індивіда; людська суб’єктивність; втрата суб’єктивності; повсякденність людського буття; багатовимірність людських проявів; криза людини; граничне буття; внутрішня самотність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Gaidenko P.P.Iskusstvo i byitie. M. Haydegger o suschnosti hudozhestvennogo proizvedeniya // Filosofiya. Religiya. Kultura. – Мoscow, 1982. – P. 198-212.

Ilyin I. P. Poststrukturalyzm. Dekonstruktyvyzm. Postmodernyzm. – Мoscow, 1996. – 256 p.

Istoriia filosifii: pidruchnik. / [V.I. Yaroshovets, O.V. Aleksandrova, G.E. Alyaev ta in.]; za red. V.I. Yaroshovetsa. – K.: Kiiv. univiversitet, 2010. – 927 p.

Kozlovsky P. Postmoderna kultura // Suchasna zarubizhna filosofiya. – Кyiv, 1996. –P.293.

Hamіtov N.V.AntropologIya granichnogo buttya: postanovka problemi // Kolizii antropologichnogo rozmislu. – K., 2002. – P. 98

Horuzhy S.S. Chelovek i ego tri dalnih udela. Novaya antropologiya na baze drevnego opyita // Voprosyi filosofii. – 2003. - №1 . – С.39.

Yaroshovets V.I. Istoriya filosofiyi: vid strukturalizmu do postmodernizmu. - Кyiv, 2004. – P. 29.
Copyright (c) 2015 Чернігівський національний технологічний університет,2015