ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Раїса Іванівна Євдокименко

Анотація


Стаття присвячена аналізу основних соціальних аспектів, що мають першочергове значення при формуванні нової парадигми управління суспільством

Ключові слова


парадигма управління; інноваційні процеси; інноваційний менеджмент; адаптаціогенези; управлінська еліта

Повний текст:

PDF

Посилання


Алексеева Т.А. Легитимность власти в переходный период// Куда идет Россия- М., 1997. -218 с.

Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. / И. Ансофф- СПб., 2000. -307 с.

Головаха Є.І. Суспільство, що трансформується./ Є.І. Головаха- К., 1999.- 155 с.

Кравченко А.И. Социология менеджмента./ А.И. Кравченко- М., 1999.-412 с.

Матвієнко В.Я. Соціальні технології./ В. Я. Матвієнко- К., 2001.- 286 с.

Нагорний Б.Г. В пошуках сучасної управлінської парадигми/ Б.Г. Нагорний// Соціологія, теорія, методи, маркетинг. - К., 2000. - №2. - С. 99-105.

Наумкина С. Социально-политическая еффективность управленческой деятельности (теоретико-методологический анализ)./ С. Наумкина, В. Пилипенко, Ю. Привалов- К., 1999.- 239 с.

Пилипенко В.Е. Социальный морфогенез: зволюция и катострофы, синергетический подход. / В.Е. Пилипенко, В.А. Поддубний, И.В. Черненко- К., 1993. - 440 с.

Трансформація моделі економіки України(ідеологія, протиріччя, перспективи) / [за ред. В.М. Гейця]. - К.: Логос, 1999. - 500 с.

Уманець В.М. Українське суспільство на порозі третього тисячоліття. / Уманець В.М. – К:. Ін-т соціології НАН України, 1999. – 112 с.

Хижняк Л.М. Перетворення організацій в умовах соціально-економічних змін. - Х. : Основа, 1999. - 270 c.

Яценко А.М. Організаційно-культурні ресурси і механізми соціального управління (соціологічний аналіз). - Одеса: Астропринт. – 2003 – 205с.

Экономическая социология: Учеб. пособ. / Под. ред. В.Е. Пилипенко. – К.: МАУП, 2002. - 296 с.
Copyright (c) 2015 Чернігівський національний технологічний університет,2015