ГУМАНІЗМ ЯК ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Наталія Валеріївна Шакун

Анотація


У статті розглядається гуманність як одна з онтологічних форм людського буття і методологічна засада соціальної роботи. З’ясована специфіка становлення гуманізму як принципу впорядкування екзистенціального світу людини та чинника трансформації суспільного життя. Обґрунтовується, що соціальна робота, як гуманістична життєва практика, є складовою системи формування духовності українського суспільства.

Ключові слова


гуманізм; духовність; мораль; соціальна робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Арендт Г. Становище людини/ Г. Арендт; [пер. Марія Зубрицька]. - Львів: Літопис, 1999. – 255 с.

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну/ У.Бек. [пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой]. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.

Давидюк О.О. Соціальна безпека: проблеми теоретичного аналізу та побудови показників [Ел. ресурс]. / О.О. Давидюк. – Режим доступу: http://cpsr.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=12:2010-06-10-20-35-51&catid=16:2010-06-10-20-23-45&Itemid=23.

Дивицына Н.Ф. Социальная работа: В вопросах и ответах/ Н.Ф.Дивицына, Л.К.Миронова. – М: Проспект, 2006. – 180 c.

Добридень О.В. Гуманістичний вимір простору споживання в Україні за умов сучасних реалій глобалізації: проблеми та перспективи. / О.В. Добридень. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2012. – №4. – C.79-83

Етика соціальної роботи: принципи і стандарти, ухвалено Міжнародною федерацією соціальних працівників (МФСП) Коломбо, Шрі Ланка, 6-8 липня 1994 р./ Переклад з англ. Н.Білоус// Соціальна політика і соціальна робота №4 (8) 1998.- С.67-75

Новая технократическая волна на Западе: научное издание/ [под. ред. П.С. Гуревича]. – М.: Прогресс, 1986. – 453 с.

Пазенок В.С. Гуманізм: сучасні інтерпретації та перспективи/ В.С. Пазенок [та ін.]. – К.: Укр. центр духовної культури, 2001. – 380 с.

Соціальна робота і формування громадянського суспільства: монографія/ В.П. Бех, М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – 599 с.
Copyright (c) 2015 Чернігівський національний технологічний університет,2015