УКРАЇНА МІЖ ЗАХОДОМ І СХОДОМ (ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ АНТИЗАХІДНИХ НАСТРОЇВ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ)

Олександр Іванович Крук

Анотація


В статті аналізуються антизахідні настрої в Україні як фактори протидії ро-звитку громадянського суспільства. З’ясовуються їх витоки, зокрема, репресивна політико-ідеологічна кампанія, проведена радянським керівництвом у другій половині 1940-х на поч. 1950-х рр.

Ключові слова


громадянське суспільство; Євросоюз; НАТО; націоналізм; тоталітаризм

Повний текст:

PDF

Посилання


Баран В.К. Україна в умовах системної кризи (1946-1980-і рр.) / В.К. Баран, В.М. Даниленко– К.: Альтернативи, 1999 - 304с.

Державний архів Чернігівської області– Ф.П- 470, Оп.6, спр.190.

Державний архів Чернігівської області– спр.424.

Державний архів Чернігівської області– спр. 737.

Державний архів Чернігівської області– Оп.7, спр.820.

Державний архів Чернігівської області– Оп.7, спр.407

Державний архів Чернігівської області– Оп.8, спр.6

Кириченко І. Україна– Росія: нервова любов, нерівна ненависть. / І. Кириченко//Дзеркало тижня. – 2014. – 4 жовтня.

Пісня про Батьківщину. Слова народні. // Дзеркало тижня. – 2014. – 27 грудня.

Попович М.В. Нарис історії культури України/ М.В. Попович– 2-е вид., випр. – К.: «АртЕк», 2001. – 728с.

Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф.1, Оп.1, спр.802.

Державний архів Чернігівської області– Оп.50, ч.ІІ, спр.4270.

Державний архів Чернігівської області– Оп.51, ч.ІІ, спр.1200.

Державний архів Чернігівської області– Оп. 52, ч.І, спр.1193.

Державний архів Чернігівської області– спр. 1194.

Державний архів Чернігівської області– Оп. 23, ч.ІІ, спр.6244.
Copyright (c) 2015 Чернігівський національний технологічний університет