УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІМПЕРАТИВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Тамара Володимирівна Андрійчук Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

амбівалентність, менталітет, національний характер, громадянське суспільство, індивідуалізм, емоційність, кордоцентризм, самоорганізація

Анотація

У даній статті розглядаються основні причини та прояви амбівалентності української ментальності та вплив цих факторів на становлення громадянського суспільства в сучасній Україні.

Біографія автора

Тамара Володимирівна Андрійчук, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат філософських наук, доцент

Посилання

Богданов Ю. Четыре базовых сценария развития событий в Украине [Електронний ресурс] / Ю. Богданов. Режим доступу: http://uainfo.org/blognews/456146-chetyre-bazovyh-scenariya-razvitiya-sobytiy-v-ukraine.html

Колодій А. Про націєтворчу роль та історичні корені Майдану [Електронний ресурс] / А. Колодій. Режим доступу:

http://political-studies.com/?p=1150.

Кримський С. Б. Архетипи української культури / С. Б Кримський. // Вісник НАН України. – 1998. - №7-8.

Кримський С. Б. Архетипи української ментальності/С. Б. Кримський//Проблеми теорії ментальності. – К.: Наукова думка, 2006. – 405 с.

Левандовський В. Україна в геополітичних концепціях І третини ХХ сторіччя / В. Левандовський// Політична думка. – 1994. – №3. – С.58–68.

Лисий І. Менталітет і духовна культура українців / І. Лисий// Філ. і соціол. думка. – 1995. - №11-12.

Попович М. Громадянське суспільство України / М. Попович// День- 1999 - №244. - С. 6

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: загальні тенденції, регіональні особливості: аналіт. доп. - К.: НІСД, 2014. – с.8.

Февр Л. Бои за историю / Ле Февр – М.: Наука, 1990.- 627 с.

Юрій М.Т. Етногенез та менталітет українського народу / М. Т. Юрій- К. : Таксон, 1997. - 237 с.

Herders. Werke: [In 5 Bd.] – Berlin: Weimar, 1969. - Bd. 1. - 135 s.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ