ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ – ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Володимир Володимирович Черняков, Олександр Михайлович Дудоров, Володимир Петрович Самійленко

Анотація


Вивчення термінологічної компетентності фахівця з фізичного виховання як важливої складової його професійної компетентності обумовлене застосуванням єдиного підходу до використання гімнастичної термінології у фаховій діяльності відповідно до вимог, що висуваються до неї. Уніфікація термінологічної компетентності фахівця з фізичного виховання дозволить підвищити рівень професійної компетентності та професійно-педагогічного саморозвитку, забезпечити стабільну результативну фахову діяльність.

Ключові слова


фахівець з фізичного виховання; термінологічна компетентність; гімнастична термінологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Айунц, В. І. Основи методики викладання гімнастики: навч. посібник / В. І. Айунц, Д. Р. Мельничук. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2010. – С. 9, 34.

Арефьєв, В. Г. Теорія та методика викладання гімнастики / В. Г. Арефьєв, В. Ф. Шегімага, І. А. Терещенко.

Кам’янець-Подільський: ПП „Видавництво ”ОІЮМ”, 2012. – С. 39, 57, 64, 88.

Глосарій основних термінів рухової анімації в фізичному вихованні: метод. вказівки / уклад. О. І. Четчикова, В. І. Протоковило. – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 18, 25, 28.

Ковальчук, Н. М. Загальнорозвивальні вправи та їх конструювання: [навч. посіб. для студ. вищих навч. закл.]

Н. М. Ковальчук, В. І. Санюк. – Луцьк : РВВ „Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі України, 2007. – С. 28-29.

Коломоєць, Г. А. Учитель-практик, новатор професіонал / Г. А. Коломоєць, А. А. Ребрина // Фізичне виховання

сучасній школі. – 2012. – №2. – С. 29-33.

Присяжнюк, С. І. Уроки фізичної культури у 4 класі / С. І. Присяжнюк // Фізичне виховання в сучасній школі.

– №3. – С. 18-19.

Рябчиков, А. И. Словарь терминов гимнастики и основ хореографии / А. И. Рябчиков, Ж. Е. Фирилева. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. – С. 232, 234.

Черняков, В. В. Гімнастична термінологія: [навч. посібник] / В. В. Черняков, М. М. Желізний, Т. С. Литвин.

Чернігів : ЧНПУ, 2016. – 128 с.

Шиян, Б. М. Методика викладання спортивно-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту: навч. посіб. / Б. М. Шиян, В. Г. Папуша. – Харків : «ОВС», 2005. – С. 51, 157.

Шолопак, П. В. Легка атлетика у вищих навчальних закладах: навч.-метод. посіб. / П. В. Шолопак, Л. Ф. Шолопак. – Рівне : НУВГП, 2010. – С. 29, 42, 45..
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.