ПІДЛІТКОВА ГРУПА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

Валентина Володимирівна Москаленко, Катерина Володимирівна Максьом

Анотація


Проаналізовано особливості соціально-психологічного простору підліткової групи однолітків як фактора формування гендерної ідентичності підлітків. З’ясовано, що особливості соціально-психологічного простору підліткової групи визначаються єдністю конкретно-особистісних та соціально-узагальнених цінностей, що існують через співвідношення «я-ми» і виявляються у нормах і артефактах, з якими ідентифікує себе особистість. Показано, що механізми гендерної ідентифікації підлітків забезпечуються завдяки відповідності визначених особливостей соціально-психологічного простору підліткових груп віковим індивідуально-психологічним властивостям та потребам підлітків. Проаналізовано вплив реакції групування на особливості формування гендерної ідентичності. Показано також роль формування гетеросоціальності підлітків у становленні зрілої гендерної ідентичності.

Ключові слова


гендер; ідентичність; гендерна ідентичність; гендерна ідентифікація; підліткова група; модель гендерної поведінки; маскулінність; фемінність; гетеросоціальність

Повний текст:

PDF

Посилання


Личко, А. Е. Психопатии в акцентуации характера у подростков / А. Е. Личко – Издательство ИОИ, 2016. - 336 с.

Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис / Э. Эриксон [пер. с англ., общ. ред и предисловие Толстых А. В.]. - М. : «Прогресс» 1996 – 344 с.

Эриксон, Э. Детство и общество / Э. Эриксон - СПб. Лепато АСТ, Фонд «Университетская книга». 1996. – 592 с.

Каган, В. Е. Семейные и полоролевые установки у подростков / В. Е.Каган // Вопросы психологии. - 1987. - № 2. - С. 44-52.

Райс, Ф. Психология подросткового и юношеского возраста / Ф. Райс. – СПб, 2010. - 816 с.

Колесов, Д. В. Физиолого-педагогические аспекты полового созревания. / Д. В. Колесов, Н. Б. Сельверова. – М. : Педагогика,1978. - 224 с.

Москаленко, В. В. Діалектика ідентифікації та ідентичності в процесі самоідентифікації особистості / В. В. Москаленко, Т. А. Зеленська // Соціальна психологія. – 2011. - № 2. - С.3-18.

Вейнингер, О. Пол и характер / О.Вейнингер; пер с нем. – М. Фолио, 2010. – 470 с.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.