ДЕФІНІЦІЯ КАТЕГОРІЇ «СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ»: ПРОБЛЕМИ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Наталія Іванівна Кривоконь Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

теорія соціальної роботи, соціальні послуги, концептуалізація соціальних послуг

Анотація

У статті подано аналіз існуючих підходів щодо дефініції «соціальні послуги». Представлено фокуси аналізу категорії соціальних послуг, запропоновано визначення. Акцентується увага на значимості розуміння соціальних послуг в контексті процесу (діяльності) та результату (ефекту). Підкреслено необхідність розвитку системи вимірювання послуг і наснаження клієнтів.

Біографія автора

Наталія Іванівна Кривоконь, Чернігівський національний технологічний університет

доктор психологічних наук, професор

Посилання

Закон України "Про соціальні послуги" [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – № 2671-VIII. – 17.01.2019. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19.

G. Lynn Shostack How to Design a Service [Electronic resource]. European Journal of Marketing, – 1982. – Vol. 16, Issue: 1. – Р. 49-63. – Access mode: https://doi.org/10.1108/EUM0000000004799.

T. Rieder, A. Schott-Winterer, A. Woller Soziale Dienstleistungen und Wohlfahrtsstaat. Vergleichende Analysen zur Beschftigung im Arbeitsmarktsegment ` Soziale Dienstleistungen` in der BRD und den USA. / Soziale Welt. – 1988. – № 39 (3). – С. 292–314.

Fiona Mitchell, Ian F. Shaw, Neil Lunt. Practitioner Research in Social Services: a Literature Review.– 2012. – University of York. – 49 р.

Alfonso Lara Montero. Evidence in public social services [Electronic resource] – 2015. – Access mode: https://www.esn-eu.org/sites/default/files/publications/Evidence_in_public_ social_services.pdf.

Апопій, В. В. Організація і технологія надання послуг: навч.посіб ./ В. В. Апопій, І. І. Олексин, Н. О. Шутовська, Т. В. Футало; за заг.ред. В.В. Апопія. – К. : ВЦ «Академія», 2006. – 312 с.

Інноваційні моделі соціальних послуг: Проекти Українського фонду соціальних інвестицій. [авт. кол. Л. В. Бондарчук, Л. П. Дума, Н. В. Кабеченко [та ін.]; за редакцією Н. М. Шкуратової]. – К. : ТОВ «ЛДЛ», 2007. – 320 с.

Кривоконь, Н. І. Соціально-психологічне забезпечення соціальної роботи : монографія / Н. І. Кривоконь. – Харків : видавництво ФОП Олійник, 2011. – 480 с.

Мещан, І. В. Соціальне обслуговування як складова соціального захисту населення: соціолого - управлінський аспект / І. В. Мещан // Науково-теоретичний альманах «Грані». – 2015. – № 8 (124) . – С. 71 -76.

Крупа, С. Якість соціальних послуг. Тренінг для соціальних працівників / Крупа С. [та ін.] – Братислава-Київ : Грант “Open Society Foundetion”, 2009. – 64 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ