КОНОТАЦІЇ КОНЦЕПТІВ ҐЕНДЕРУ І СТАТІ У ФЕМІНІСТИЧНИХ СТУДІЯХ

Наталія Дмитрівна Ковальчук, Наталія Валеріївна Шакун, Ольга Євгеніївна Мельник

Анотація


Феміністична критика надає характеристику ролі чоловіка і жінки в культурі, прагне створити картину соціальної дійсності, інтерпретуючи її найважливіші параметри: «стать», «гендер», «тіло», «маскулінне», «фемінне». Вихідним положенням фемінізму стає твердження про зануреність людини у світ культури і соціальних відносин, а відтак – потребу деконструкції класичної дихотомічної концептуально моделі, в яких «чоловіче» і «жіноче» мають конотації вище-нижче, надійне-непередбачуване, сильне-слабке, активне-пасивне, культура-природа.

Ключові слова


стать; концепт; фемінізм; тіло; ґендерна ідентичність

Повний текст:

PDF

Посилання


Афанасьєва, О. Теоретичні засади феміністичних напрямків: до проблеми типології / О. Афанасьєва

Вісн. Черкас. ун-ту. Сер. Філол. науки. – 2011. – Вип. 198. – С. 24-31.

Храброва, Г. М. Особливості діалогу феміністичних досліджень і літературознавчого дискурсу / Г. М. Храброва

Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки. – 2013. – № 2-3. – С. 18-24.

Beauvoir, S. de. Le deuxième sexe. Tome II : L’expérience vécue [1949] / Simone de Beauvoir. – Paris, Gallimard, 1976.

Goffman, E. Gender Display, in C.Lemert and A.Branaman, eds., Goffman Reader. – Oxford, Blackwell Publ., 1997.

Sayers, J. Biological Politics. Feminism and Anti-Feminist Perspectives. N. Y., 1986.

Man-Made Medicine. Women’s Health, Public Policy and Reform / Ed. by K. L. Moss. Duke University Press, 1996. (Man-Made Medicine, 1996, р. 20.)

Scully, D. Men Who Control Women’s Health. The Miseducation of Obstetricians–Gynecologists. N. Y., 1994.

Bobylore / Ed. by K. Young. Knoxville, 1995.

Зборовська, Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків / Н. Зборовська, М. Ільницька. – Л. : Літопис, 1999. – 336 с.

Embodied Practices. Feminist Perspectives of the Body. L., 1997.

LeCroy, C. W. Empowering Adolescent Girls. N.Y., 2001. P. 26.Birke L. Feminism and Biological Body. Edinburgh, 1999.

Birke, L. (1999). Feminism and Biological Body. Edinburgh (in English)

Hatty, S. The Disordered Body: Epidemic Disease and a Cultural Transformation. N.Y., 1999.

Маєрчик, М. Гендер і стать: від бінарності до багатоманіття (Розділ 1) // Гендер для медій: підручник із гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей / за ред. М. Маєрчик, О. Плахотнік, Г. Ярманової [3 видання, випр. і доп.]. – К.: Критика, 2017. – С. 11-27.

Стрельник, О. Турбота як робота: материнство у фокусі соціології. Монографія. – Київ: Критика, 2017

[КНУ ім. Т. Шевченка; факультет соціології]. – 280 с.

Pringle, R. Sex and Medicine. Gender, Power and Authority in the Medical Profession. Cambridge, 1998.

Bordo, S. Unbearable Weight. Feminism, Western Culture and the Body. Berkeley: University of California Press, 1993.

Willenberg, H. Mit Leib und Seel’ und Mund und Händen. Der Umgang mit der Nahrung, dem Körper und seinen Funktionen bei Patienten mit Anorexia nervosa und Bulimia nervosa. In: M. Hirsch. Der eigene Körper als Objekt. Zur Psychodynamik selbstdestruktiven Körperagierens – Gießen: Psychosozial-Verlag, 1998.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет,2015

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.