Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

Рік заснування: 2012

Тематика: У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Реферативні бази даних: Index Copernicus International.

ISSN: 2412-1185.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21190-10990ПР.

Включено до Переліку наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р.

Спеціальність ДАК: філософія.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет (код ЄДРПОУ 05460798)

Головний редактор: Мельник Анатолій Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Заступники головного редактора: Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Ємець Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Відповідальний секретар: Мороз Наталія Вікторівна, заступник директора наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Адреса редакції: 14037,м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ. 

Телефон: (0462) 72-40-75

E-mail: problems_of_social_work@ukr.net

Адреса сайту видання (URL): http://socialresearch.stu.cn.ua

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Зміст

СВІТОГЛЯДНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРИРОДИ КАЗКОВИХ, МІФІЧНИХ І БІБЛІЙНИХ ПЕРСОНАЖІВ PDF (Русский)
Фідан Шахід гізі Аллахвердієва 007-012
ПАТРІОТИЗМ – ЦЕ ФЕНОМЕН ЧИ САМОСВІДОМІСТЬ НАЦІЇ? PDF
Оксана Миколаївна Артюшенко 013-018

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ І ЦІННІСНІ ОРІЄНТИРИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІЛОТІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ У ПОЛЬОТІ
Ольга Олександрівна Галуненко 019-025
СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ РИС СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО PDF
Марина Іванівна Захаріна 044-052
ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ НОВОЇ НАРАЦІЇ: ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ДРАМАТУРГІЇ МАРТІНА МАКДОНАХА PDF
Марина Василівна Каранда 053-060
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ КОНТУРИ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ, ПОШУКИ ТА ВИКЛИКИ PDF
Оксана Володимирівна Сіра 086-094
ВИБУДОВА ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ PDF
Євген Володимирович Сірий 095-103
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ЗНАКОВОГО ВІДНОШЕННЯ «ОСНОВА ТА «ІНТЕРПРЕТАНТ» В СЕМІОТИЦІ У. ЕКО ТА Г. СОНЕССОНА PDF
Павло Юрійович Храпко 104-109

СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ВИМІРИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

СТАН ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У МІСЦЕВІ ГРОМАДИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Миколаївна Задорожна, Ірина Гораціївна Карпова 026-035
ПРОБЛЕМИ КОНСОЛІДАЦІЇ СУБʼЄКТІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Костянтин Володимирович Захаренко 036-043
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF (English)
Тетяна Іванівна Коленіченко, Катерина Юріївна Бойваленко 061-066
СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВІ ФОРМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ PDF
Оксана Олексіївна Кравченко 067-072
СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА PDF (English)
Любов Федорівна Лєскова, Юлія Вікторівна Шевченко 073-078
СОЦІАЛЬНА РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ PDF
Тетяна Іванівна Сила, Владислав Григорович Сила 079-085

КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО ІСТОРІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ІСТОРИЧНОМУ МОНІЗМУ PDF
Наталія Валеріївна Шакун 110-115