Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

Рік заснування: 2012

Тематика: У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Реферативні бази даних: Index Copernicus International.

ISSN: 2412-1185.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21190-10990ПР.

Включено до Переліку наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р.

Спеціальність ДАК: філософія.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет (код ЄДРПОУ 05460798)

Головний редактор: Мельник Анатолій Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Заступники головного редактора: Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Ємець Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Відповідальний секретар: Мороз Наталія Вікторівна, заступник директора наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Адреса редакції: 14037,м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ. 

Телефон: (0462) 72-40-75

E-mail: problems_of_social_work@ukr.net

Адреса сайту видання (URL): http://socialresearch.stu.cn.ua

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Зміст

Статті

БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ОПІКИ НАД ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ PDF
Ангеліна Олегівна Ангелова 7-13
ГРАМАТИКА СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНА ТИПОЛОГІЯ PDF (English)
Zorina Stanislavivna Vykhovanets 14-19
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПОШУК ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ В СУСПІЛЬСТВІ PDF
Ельвіра Миколаївна Герасимова 20-26
СУЧАСНА ҐЕНДЕРНА ПАРАДИГМА: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ PDF
Наталія Анатоліївна Ємець, Ольга Євгеніївна Мельник 27-33
ВИХОВАННЯ ВІЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ГОЛОВНОЇ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО PDF (English)
Maryna Ivanivna Zakharina 34-39
ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ PDF
Тамара Василівна Мазур, Марина Євгеніївна Лещенко, Юлія Василівна Орешета 40-45
НАПРЯМИ І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ PDF
Микола Васильович Міхайліченко 46-53
ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН З ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ PDF
Алла Дмитрівна Мекшун, Тетяна Сергіївна Острянко 54-61
ПСИХОСЕМАНТИЧНА МІКРОСЕГМЕНТАЦІЯ КОРИСТУВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ PDF
Марина Євгеніївна Пуляєвська 62-69
СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В КОНТЕКСТІ ПОБУДОВИ ЇЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМІЗАЦІЇ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Євген Володимирович Сірий 70-77
КРИТИКА ВИДОВИЩНО-РОЗВАЖАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ АСКЕТИЗМУ PDF
Андрій Вікторович Царенок 78-85
МОВНІ ЗАСОБИ ПОЛІТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ PDF
Людмила Анатоліївна Чабак 86-90
ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ PDF
Наталія Валеріївна Шакун 91-96
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВИХ ТРАДИЦІЙ PDF
Микола Миколайович Шевченко 97-104