Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

Рік заснування: 2012

Тематика: У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Реферативні бази даних: Index Copernicus International.

ISSN: 2412-1185.

Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 21190-10990ПР.

Включено до Переліку наукових фахових видань України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р.

Спеціальність ДАК: філософія.

Періодичність: 2 рази на рік.

Мова видання: українська, російська, англійська.

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет (код ЄДРПОУ 05460798)

Головний редактор: Мельник Анатолій Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Заступники головного редактора: Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Ємець Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Відповідальний секретар: Мороз Наталія Вікторівна, заступник директора наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Адреса редакції: 14037,м. Чернігів, вул. 50 років ВЛКСМ. 

Телефон: (0462) 72-40-75

E-mail: problems_of_social_work@ukr.net

Адреса сайту видання (URL): http://socialresearch.stu.cn.ua

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 2(8) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія

У цьому збірнику висвітлюються актуальні питання та нагальні проблеми соціальної роботи. Розглядаються традиційні та різноманітні інноваційні технології та методи у таких галузях наук, як філософія, психологія, соціологія та педагогіка, а також питання сталого розвитку суспільства. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх, хто опікується теоретичними та практичними проблемами соціальної роботи.

Зміст

Статті

СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СИМВОЛІЗМУ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ЗНАКІВ ТА МІСЦЯ СУБ’ЄКТУ: ПРИРОДА ВНУТРІШНЬОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ PDF
Зоріна Станіславівна Вихованець 7-16
ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПРИНЦИПІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ГЛОБАЛЬНІЙ СИСТЕМІ КООРДИНАТ PDF
Ельвіра Миколаївна Герасимова 17-26
ЛЮБОВ ЯК МОРАЛЬНО-ЕТИЧНА КАТЕГОРІЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ PDF
Тетяна Миколаївна Децюк, Марія В’ячеславівна Душенок 27-34
ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА: ЗМІСТ І ТИПОЛОГІЯ PDF
Юлія Віталіївна Заблоцька 35-42
СОЦІАЛЬНА ДЕСТРУКТИВНІСТЬ ТА НАСИЛЬСТВО В СІМ`Ї PDF
Олександра Василівна Качмар 43-54
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Іванівна Коленіченко, Марія В’ячеславівна Душенок 55-64
ДО ПРОБЛЕМИ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Іванівна Коленіченко, Анастасія Сергіївна Кузьменко 65-72
МОВА ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ PDF
Лідія Григорівна Кузьоменська 73-82
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олена Володимирівна Купенко 83-93
РЕАЛІЗМ НАУКОВОЇ ІСТИНИ У ФІЛОСОФІЇ Б. РАССЕЛА PDF
Андрій Євгенійович Лебідь 94-104
АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ PDF
Надія Сергіївна Левицька 105-114
ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ІМПЕРІЙ: СУТНІСНИЙ ПІДХІД PDF
Володимир Петрович Павленко, Ніна Дмитрівна Світайло 115-123
ПРОБЛЕМИ ТВОРЧО-ДУХОВНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ В ЕПОХУ ІНФОРМАЦІЙНО-ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОГРЕСУ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Наталія Володимирівна Поліщук 124-134
РЕТРОСПЕКТИВА ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД PDF
Альона Миколаївна Ревко, Аліна Володимирівна Чех 135-142
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН PDF
Альона Миколаївна Ревко, Оксана Олександрівна Чех 143-151
ДОЛЯ СУЧАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА PDF
Олександр Григорович Рябека 152-160
ВІД КУЛЬТУРИ СМИСЛУ ДО СМИСЛУ КУЛЬТУРИ PDF (Русский)
Михайло Олександрович Семикин 161-168
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ТИПОЛОГІЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ PDF
Олександр Васильович Стовпець 169-180
РОЛЬ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ PDF
Наталія Олександрівна Тугай 181-187
ПРОБЛЕМА МОДЕЛІ ЗНАКУ ТА ЗНАЧЕННЯ В СЕМІОТИЦІ АРХІТЕКТУРИ Ю. СОМОВА PDF
Павло Юрійович Храпко 188-194
ВІЗАНТІЙСЬКА ЕСТЕТИКА АСКЕТИЗМУ: ТРАДИЦІЇ ОСМИСЛЕННЯ PDF
Андрій Вікторович Царенок 195-202
КОНТУРИ ВІЙСЬКОВО-СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНСЬКОМУ ВІЙСЬКУ: НОВІ КОНТЕКСТИ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ PDF
Микола Миколайович Шевченко 203-214
СВІТОГЛЯДНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НООГУМАНІСТИЧНОЇ ОСВІТИ PDF
Раушан Байсеітівна Шиндаулова 215-223