ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ СФЕРИ ТРАНСПОРТУ ТА ЛОГІСТИКИ

Автор(и)

  • Ганна Іванівна Барбаш Чернігівський національний технологічний університет

Ключові слова:

інвестиції, капітальні інвестиції, основні засоби, модернізація, введення в експлуатацію

Анотація

У статі розглянуто підходи до трактування капітальних інвестицій, розкрито теоретичні основи обліку капітальних інвестицій. Проаналізовано основні питання облікового відображення в обліку капітальних інвестицій та їх особливості на підприємстві сферитранспорту та логістики

Біографія автора

Ганна Іванівна Барбаш, Чернігівський національний технологічний університет

старший викладач кафедри Бухгалтерського обліку, аудиту і оподаткування

Посилання

Податковий кодекс України від 02.12.2010. № 2755-VI [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Державний комітет статистики України: [Економічна діяльність Капітальні інвестиції] [Електронний ресурс] / Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф. Ф. Бутинець; [7-е видання, доп. і перероб.]. – Житомир : Рута, 2006. – 832 с.

Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник / Ф. Ф. Бутинець; [8-е вид., перероб. і доп.]. – Житомир : ЖІТІ, 2008. – 756 с.

Завгородний В. П. Бухгалтерский учет в Украине (с использованием национальных стандартов) : [Учеб. пособие для студентов вузов] / В. П. Завгородний. — К. : А.С.К., 2003. — 848 с.

Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент : посібник / Г. Г. Кірейцева; [за ред. Проф. Г. Г. Кірейцева.]. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 496 с.

Ковалев В. В. Анализ хозяйственной деяльности: учебник / В. В. Ковалев, Т. К. Велби, О. Н. Волкова. – М. : Проспект, 2007. – 424 с.

Сопко В. В. Бухгалтерський облік. / В. В. Сопко, З. Гуцайлюк, М. Ширба. – Тернопіль : Астон, 2005. – 496 с.

Усач Б. Ф. Аудит : Навч. посібник / Б. Ф. Усач. – К. : Знання-Прес, 2002. – 223 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА