ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ІЗ ВРАХУВАННЯМ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Ольга Миколаївна Салімон Київський національний університет технологій та дизайну

Ключові слова:

стратегічне планування, стратегія, зовнішнє середовище, інноваційний розвиток, інновація

Анотація

Досліджено сучасні тенденції формування інноваційного розвитку підприємства в Україні із врахуванням факторів зовнішнього середовища. Запропоновано систему чинників підвищення інноваційної активності підприємств легкої промисловості України.

Біографія автора

Ольга Миколаївна Салімон, Київський національний університет технологій та дизайну

здобувач кафедри менеджменту

Посилання

Проблеми становлення інноваційної політики в Україні / [Макаренко І. П., Трофимчук О. М., Кузьменко В. П. та ін.]; за ред. І. П. Макаренко. – К.:УІДНСіР:Ін-т еволюц. економіки, 2004. – 123 с.

Мухамедьяров А. М. Инновационный менеджмент: учеб. Пособие / А. М. Мухамедьяров – М.: ИНФРА-М, 2004. – 127 с.

Давіла Т. Працююча інновація: як управляти нею, вимірювати її та здобувати з неї вигоду / Т. Давіла, М. Дж. Епштейн, Р. Шелтон; [пер. з анг.; за наук. ред. Т. Ф. Козацької.]. – Дніпропетровськ: Баланс Бізнес Букс, 2007. – 320 с.

Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч. посіб./ [С. М. Клименко, Т. В. Омеляненко, Д. О. Барабась, О. С. Дуброва, А. В. Вакуленко]. – К.: КНЕУ, 2008. – 520 с.

Сидоренко О. Рейтинг ВЕФ по індексу глобальної конкурентоспроможності / О. Сидоренко // Дзеркало тижня. – 2007. - № 42-43 (671- 672). – С. 7

Гречан А. П. Методологічні основи розвитку легкої промисловості на інноваційних засадах: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.07.01 «Економіка промисловості» / А. П. Гречан. - Донецьк, 2006. – 34 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ