№ 2(6) (2016)

Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті,присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, фінансовим ресурсам, обліку, контролю та аудиту.Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПРОГРЕСУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ PDF
Жанна Володимирівна Дерій, Тетяна Іванівна Зосименко 9-17
ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГЕРІАТРИЧНИХ УСТАНОВ PDF
Ірина Іванівна Кичко, Орися Миколаївна Тріщук 18-23
УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНИ З ЄС – ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕВАГ PDF
Володимир Федорович Савченко 24-34
ТОВАРНИЙ ЕКСПОРТ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2011–2015 РР.: МІФИ ТА РЕАЛІЇ PDF
Максим Юрійович Демченко 35-43
МЕТOДИ OЦІНЮВАННЯ ПРOФЕСІЙНИХ ЯКOСТЕЙ ПЕРСOНАЛУ НА ПРOМИСЛOВOМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Альона Олегівна Климчук 44-49
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВЗАЄМОДІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Людмила Іванівна Мороз 50-55
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Альвіна Іванівна Орєхова, Оксана Володимирівна Шапаренко 56-62
СИСТЕМА ОСВІТИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Альона Миколаївна Ревко 63-71
РОЗВИТОК ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-ЛОГІСТИЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ PDF (Русский)
Ульяна Леонидовна Сторожилова 72-76
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОНФЛІКТІВ PDF
Тетяна Сергіївна Шабатура 77-83
АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ СТРУКТУРИ ЕКОНОМІКИ PDF
Сергій Володимирович Гонта 84-90
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ТРУДОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПЕРСОНАЛУ PDF
Анна Вадимівна Корзун, Альона Олегівна Недєй, Алла Вячеславівна Холодницька 91-96
ПОЛІТИКА СТАЛОГО РОЗВИТКУ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF (English)
Nataliya Оrlova 97-105

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Максим Миколайович Забаштанський, Яна Миколаївна Булах 106-114
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ МАРКЕТИНГОВО-ЗБУТОВИХ СИСТЕМ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ЦІЛЬОВИХ ПРОДУКТОВИХ РИНКАХ PDF
Юрій Олександрович Зайцев 115-122
ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Людмила Олексіївна Зайцева 123-131
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТУРИ ЗА CSPA В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Іванівна Лумпова, Ольга Едуардівна Остапчук 132-143
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗМІРУ РИБОДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Євгенія Юхимівна Маркова 144-153
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ PDF
Ірина Миколаївна Пліско, Олена Ігорівна Волот 154-159
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ПОШУКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК PDF
Алла Сазонівна Ромашко, Наталія Валеріївна Гаврушкевич, Валерій Олександрович Кравець 160-167
ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Ірина Іванівна Сидоренко 168-172
НЕДЕРЕВНА ПРОДУКЦІЯ (НП) ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ ЯК СКЛАДОВА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Василь Богданович Бандерич 173-179
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Христина Ігорівна Штирхун 180-186
ДИВЕРСИФІКАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ PDF (English)
Оksana Lukomskа 187-192

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОЇ СФЕРИ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Леся Михайлівна Газуда 193-198
РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ – МІСЦЕВИЙ РІВЕНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ, РЕГУЛЮВАННЯ І КОНТРОЛЮ PDF
Тарас Вадимович Пепа, Наталія Станіславівна Завізєна 199-210
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ НАДАННЯ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Юрій Станіславович Вдовенко 211-217
РЕТРОСПЕКТИВА ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СУЧАСНІ ПРОЦЕСИ ЇХ МОДЕРНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Володимирівна Попело 218-237
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF (English)
Vladyslav Haievskyi 238-245

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

АГРОКРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Наталія Андріївна Марченко, Катерина Володимирівна Мороз 246-252
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ БАНКІВСЬКОЇ КОНКУРЕНЦІЇ В УКРАЇНІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ PDF
Ольга Дмитрівна Вовчак 253-257
МЕХАНІЗМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРАЇНИ PDF
Михайло Васильович Газуда, Катерина Петрівна Індус 258-262
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО, ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ІРО PDF
Валерій Петрович Ільчук, Неля Іванівна Гавриленко, Ірина Володимирівна Садчикова 263-272
ФІНАНСОВА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ПІДХОДІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Андріївна Сарапіна 273-278
ПАРАДИГМА ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ PDF
Михайло Васильович Щурик 279-288
ПРОБЛЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ PDF
Юлія Вадимівна Баніт 289-293
РОЛЬ САНАЦІЙНИХ БАНКІВ У ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ДОВІРИ НА РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ PDF
Максим Вікторович Дубина, Катерина Олександрівна Коваленко 294-303
ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ З ДЕПОЗИТНИХ РАХУНКІВ, РОЗМІЩЕНИХ У КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ PDF
Олександр Іванович Єрмак, Юрій Іванович Левченко 304-311
КОМПЛАЄНС-МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ PDF
Ядвіга Вікентіївна Жарій, Вероніка Володимирівна Куфаєва 312-319
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Миколаївна Кальченко 320-326
МЕХАНІЗМ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ У ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Аліна Олександрівна Пінчук, Марина Володимирівна Тунік 327-339
МЕГАРЕГУЛЯТОР ФІНАНСОВОГО РИНКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ PDF
Вадим Валентинович Пірог 340-345
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Надія Леонідівна Ющенко 346-356
ФІНАНСОВИЙ РИНОК: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ PDF
Дмитро Володимирович Бондаренко 357-364
ФАЗИ ЕКОНОМІЧНОГО ЦИКЛУ ТА СПЕЦИФІКА ЇХ ПЕРЕБІГУ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ PDF
Катерина Василівна Повжик 365-370
МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИДІВ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ У КОЖНОМУ СЕГМЕНТІ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ З ВИЗНАЧЕННЯМ ВПЛИВУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ PDF
Марія Анатоліївна Столбова 371-386
АНАЛІЗ ЦІН ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБНИКІВ У ЄВРОПРОСТОРІ PDF (English)
Elena Drabikova 387-394

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ПРИНЦИПОВІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ БОРЖНИКОМ В ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ НЕСПРОМОЖНОСТІ PDF
Людмила Борисівна Іванова 395-410