ЕВОЛЮЦІЯ СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Ігор Богданович Назаркевич, Олександра Василівна Кривень, Альона Миколаївна Ревко

Анотація


У статті розглянуто еволюцію особливостей та механізмів здійснення структурних трансформацій у зарубіжних країнах, що призвели до формування нині існуючих високоефективних ринкових економік. Проаналізовано ендогенні та екзогенні чинники, що викликають структурні зміни та значною мірою визначають рівень розвитку національної економіки, на прикладі високорозвинених капіталістичних країн та країн Південної Азії. Запропоновано визначення таких дефініцій, як «економічний розвиток», «економічне зростання» та «соціальна інфраструктура» з погляду структурних перетворень у національній економіці. Досліджено питання впливу рецесійних шоків на зміни в розвитку галузевої й регіональної структури національної економіки. Визначено перелік найпоширеніших засад та важелів здійснення структурних трансформацій державними інституціями.

Ключові слова


структурна трансформація; економічний розвиток; економічне зростання; національна економіка; науково-технічний прогрес; інституційні зміни; соціальна інфраструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутко М. П., Ревко А. М. Соціальна інфраструктура як каталізатор модернізації соціогуманітарного простору регіонів України. Регіональна економіка. 2017. № 4 (86). C. 28–37.

Дерій Ж. В., Зосименко Т. І. Методика оцінки прогресу економічних реформ: регіональний вимір європейської інтеграції. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2016. № 2(6). С. 9-17.

Лукінов І. І. Економічні трансформації наприкінці 20-го сторіччя: монографія. [Б. м.:

б. в.], 2000. 201 с. URL: http://vuzlib.org/lukinov/_index.htm.

Ха-Юн Чанг. Економіка. Інструкція з використання / пер. з англ. Андрій Лапін. Київ:Наш Формат, 2016. 400 с.

Шаблиста Л. М. Державне регулювання структурних зрушень в економіці України: автореф. дис. … д-ра екон. наук: спец. 08.02.03 «Організація управління, планування і регулювання

економікою» / НАН України. Інститут економіки та прогнозування. Київ, 2003. 36 с.

Dartanto, T., E.Z.W. Yuan, Y. Sofiyandi. Two Decades of Structural Transformation and Dynamics of Income Equality in Indonesia. ADBI Working Paper. № 783. Tokyo: Asian Development

Bank Institute. 2017. 23 р.

Dongheon Lee. Industrial Variety and Structural Change in Korean Regional Manufacturing, 1992–2004. Growth and Change. Vol. 48 No. 2 (June 2017). Р. 246–264.

Nazarkevych I. Conceptual approaches to regulation of structural changes in economic systems. Formation strategy of economic structures: the tools and practices / edited by A. Berezin &

M. Bezpartochnyi. Riga: «Landmark» SIA, 2016. Р. 54–62.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015