СИНЕРГЕТИЧНИЙ ЕФЕКТ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛАСТЕРА

Валерій Петрович Ільчук

Анотація


У статті розглянуто об’єктивні умови створення кластерів як найбільш ефективних інтеграційних об’єднань, здатних протистояти викликам і загрозам у глобалізованому економічному середовищі, акцентовано увагу на процесах кластеризації та їх позитивному впливу на ефективність функціонування учасників кластерного утворення та кластера в цілому. Охарактеризовано види ефектів, які виникають при формуванні кластерів. Виявлені умови виникнення внутрішньої і зовнішньої синергії в кластерному утворенні та форми їх прояву. Розглянуто схему виникнення синергетичного ефекту, методика його оцінювання в масштабі окремого кластера та в секторіальному масштабі. Показана важливість синергетичного ефекту в нарощуванні виробничого потенціалу та підвищенні конкурентоспроможності кластерного утворення та його учасників.

Ключові слова


кластер; учасник кластера; синергія; синергетичний ефект; взаємодія; оптимізація зв’язків; конкурентоспроможність

Повний текст:

PDF

Посилання


Базилюк А. В., Концева В. В., Хоменко І. О. Синергетичний ефект роботи транспортних кластерів в умовах посилення циклічності кризових явищ на ринку. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2012. № 1 (56). С. 92–97.

Басюк Д. Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту міста Кам’янця-Подільського. Економіст. 2008. № 10. С. 40–42.

Богма О. С., Семенов Г. А. Створення кластерних об’єднань в умовах нової економіки:монографія. Запоріжжя: КПУ, 2008. 242 с.

Бондарчук Н. В. Функціонування кластерів: світовий та вітчизняний досвід. Економіка та держава. 2010. № 9. С. 107–109.

Волкова Н. Н., Сахно Т. В. Промышленные кластеры. Полтава: АСМИ, 2005. 270 с.

Демченко В. В. Особливості формування транскордонних кластерів. Регіональна економіка. 2010. № 3. С. 179–186.

Ільчук В. П., Хоменко І. О., Лисенко І. В. Кластерна стратегія розвитку економіки регіону: монографія. Чернігів: ЧДТУ, 2013. 367 с.

Кулик Р. О. Основні економічні механізми формування синергетичного ефекту в кластер них структурах. Економіка АПК. 2008. № 11. С. 35–41.

Михайловська О. В. Місце та роль спеціальних економічних утворень в інтеграційних процесах. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2003. № 6. С. 56–62.

Ільчук В. П., Лисенко І. В. Модернізація продуктивних сил проблемних регіонів на основі кластерів: монографія. Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В. ТПК «Орхідея», 2015. 248 с.

Саблук П. Т., Кропивко М. Ф. Кластеризація як механізм підвищення конкурентоспроможності та соціальної спрямованості аграрної економіки. Економіка АПК. 2010. № 1. С. 3–12.

Соколенко С. Кластери в глобальній економіці. Київ: Логос, 2004. 848 с.

Федоренко В. Г., Гойко А. Ф., Джабейко В. Б. Кластери – системний інструмент підвищення конкурентоспроможності економіки. Економіка та держава. 2007. № 9. С. 6–9.
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015