АНАЛІЗ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Olga Popelo

Анотація


У статті проаналізовано ресурсний потенціал регіонів України. Проведено ранжування регіонів України за такими показниками, як валовий регіональний продукт, обсяг реалізованої промислової продукції, виробництво продукції сільського господарства, обсяг реалізованих послуг різним споживачам, роздрібний товарооборот, наявний дохід та витрати населення, обсяги експорту й імпорту та використання паливно-енергетичний ресурсів у розрахунку на одну особу населення. Наведено рейтингову оцінку динамічних змін цих показників та проведено групування регіонів України, у результаті чого виявлено регіони-лідери, перспективні регіони, проміжні регіони та регіони-аутсайдери.

Ключові слова


ресурсний потенціал; продуктивні сили; регіон; модернізація; глобалізація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Osaulenko, O. H. (Ed.) (2010). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2010 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2010]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2010). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2010 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2010]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2011). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2011 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2011]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2011). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2011 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2011]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2012). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2012 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2012]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2012). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2012 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2012]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2013). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2013 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2013]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2013). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2013 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2013]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2014). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2014 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2014]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Osaulenko, O. H. (Ed.) (2014). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2014 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2014]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Popelo, O. V. (2016). Metodychni pidkhody do otsinky rivnia modernizatsii produktyvnykh syl [Methodological approaches to assessing the level of modernization of productive forces]. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Seriia Ekonomika – Bulletin of Odessa National University. Series Economics, 21 (7-1 (49)), 109-113 [in Ukrainian].

Verner, I. Ye. (Ed.) (2017). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2017 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2017]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Verner, I. Ye. (Ed.) (2017). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2017 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2017]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Zhuk, I. M. (Ed.) (2015). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2015 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2015]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Zhuk, I. M. (Ed.) (2015). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2015 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2015]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Zhuk, I. M. (Ed.) (2016). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2016 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2016]. Part I. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].

Zhuk, I. M. (Ed.) (2016). Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrainy» 2016 [Statistical collection «Regions of Ukraine» 2016]. Part II. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].
Copyright (c) 2019 Чернігівський національний технологічний університет, 2015