ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ УКРАЇНИ

Alexander Melnikov, Yaroslav Kotliarevskyy, Andrey Shtangret

Анотація


Спираючись на відомі тлумачення поняття «сталий розвиток», основні положення Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» і фактичний стан вітчизняної інформаційної сфери сформовано теоретико-методологічні засади забезпечення її сталого розвитку. Дано визначення інформаційної сфери, окреслено інтереси громадян, суспільства та держави, з’ясовані завдання суб’єктів та об’єктів управління, розкрито суть інституційного механізму державного регулювання інформаційною сферою, обґрунтовано сукупність основних принципів та перелік стратегічних завдань забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери.

Ключові слова


інформаційна сфера; сталий розвиток; інформація; принципи; інформаційна безпека

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Aristova, I. (2000). Derzhavna informatsisna polityka: Orhanizatsisno-pravovi aspekty [State Information Policy: Organizational and Legal Aspects]. Kharkiv: University of Internal Affairs (in Ukrainian).

Aristova, I. (2005). Evoliutsiinyi rozvytok poniattia “informatsiyna sfera” [Evolutionary development of the concept of “information sphere”]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Bulletin of the National University of Internal Affairs, no. 31, рр. 239–245 (in Ukrainian).

Baranov, O. (2014). Pravove zabezpechennia informatsisnoi sfery: Teoriia, metodolohiia i praktyka [Legal support of the information sphere: Theory, methodology and practice]. Kyiv: Edelweiss (in Ukrainian).

Buryle, Y. (2012). Informatsiina sfera yak sfera hospodariuvannia: Teoretychno-pravovyi aspekt [Information sphere as a sphere of management: Theoretical and legal aspect]. Pravova informatyka

– Legal Informatics, no. 4 (36), pp. 18–28 (in Ukrainian).

Horovyi, V. (2015). Natsionalni informatsiini protsesy v umovakh hlobalizatsii [National information processes in the context of globalization]. Kyiv: National Library of V. Vernadskoho (in Ukrainian).
Copyright (c) 2018 Чернігівський національний технологічний університет, 2015