Проблеми і перспективи економіки та управління

Рік заснування: 2015

Тематика: Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

ISSN: 2411-5215 = Problemi ì perspektiviekonomìkitaupravlìnnâ

Свідоцтво про державну реєстрацію: 03.02.2015 р., серія КВ № 21189-10989ПР Спеціальність ДАК: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет

Головний редактор: Шкарлет Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор.

Заступники головного редактора: Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор;                               Ільчук Валерій Петрович, доктор економічних наук, професор;                                                             Олійченко І.М., доктор наук з державного управління, професор.

Відповідальний секретар: Дубина Максим Вікторович.

Адреса редакції: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1

Телефон: (04622) 3–03–30

E-mail: red_viddil@ukr.net

Адреса сайта видання (URL): http://nvp.stu.cn.ua/.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 1(21) (2020): Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвитку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону, фінансовим ресурсам. Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, аспірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів.

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Теоретичні засади формування креативних індустрій у розвитку реального сектору національної економіки PDF
Валерій Петрович Ільчук, Ірина Володимирівна Садчикова 009-019
Використання ресурсного потенціалу інститутів громадянського суспільства щодо регулювання зайнятості населення та міграційних процесів PDF
Лілія Дмитрівна Оліфіренко, Марина Олександрівна Рудяк 020-037
Стратегічні засади інвестування в людський капітал для забезпечення розвитку національної економіки України PDF
Інна Олександрівна Хоменко, Людмила Миколаївна Волинець, Анна Олександрівна Чубикіна 038-045
Співпраця «університет – бізнес»: проблеми та перспективи PDF
Анна Вікторівна Вербицька, Наталія Іванівна Холявко 046-052
Поточний стан франчайзингу в Україні та у світі PDF
Олександр Васильович Зайцев, Анастасія Русланівна Кордас 053-062
Світовий досвід запровадження гнучких методологій управління конкурентоспроможністю підприємств та організацій PDF
Світлана Вікторівна Повна 063-071
Інституціональний аспект дослідження кластера PDF
Галина Миколаївна Самійленко 072-081

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Еколого-економічні особливості органічного землеробства України та ЄС PDF
Ольга Василівна Тертична, Галина Ігорівна Рябуха, Діана Анатоліївна Бутурлим 082-090
Організаційні засади інноваційно-інвестиційного розвитку громадського харчування України PDF
Галина Євгеніївна Мєняйлова 091-099
Сучасні аспекти експортоорієнтованого управління промисловими підприємствами на рівні макроекономічного регулювання PDF
Андрій Вікторович Савіцький 100-107
Можливості використання компетентнісного підходу в управлінні медичними закладами в умовах реформування системи охорони здоров’я PDF
Алла Вячеславівна Холодницька, Марина Ігорівна Лук’яшко 108-114
Управління відходами сільського господарства в Чернігівській області: дослідження поточного стану PDF
Наталія Тимофіївна Шадура-Никипорець, Оксана Валеріївна Мініна 115-123
Сутність та особливості фінансового забезпечення розвитку лісового господарства в Україні PDF
Олександр Вячеславович Зінкевич 124-131
Реалізація комплексу маркетингу у футбольному клубі PDF (English)
Oleksandr Onopko, Svitlana Polkovnychenko, Mykhailo Khomienok 132-141

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

Імпульси регіонального розвитку на основі кластеризації сфери туризму та рекреації PDF
Олена Іванівна Гонта 142-150
Теоретико-методологічні аспекти відтворення продуктивних сил в умовах євроінтеграції PDF
Аліна Сергіївна Дідовець 151-159
Локалізаційні особливості розвитку продуктивних сил в сучасних умовах PDF (English)
Olha Popelo 160-173

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Розкриття нефінансової інформації в звітності підприємств малого бізнесу PDF
Тетяна Анатоліївна Гоголь, Вадим Олександрович Колоток 174-182
Роль кіберстрахування в системі ризик-менеджменту банківських установ PDF
Максим Вікторович Дубина, Ірина Олександрівна Середюк, Наталія Вікторівна Білоус 183-196
Фінансове забезпечення розвитку трудового потенціалу України PDF
Наталія Володимирівна Ткаченко, Наталія Сергіївна Мєдвєдкова 197-204
Оцінювання ризику використання банків з метою легалізації кримінальних доходів на основі гравітаційного моделювання PDF
Ольга Віталіївна Кузьменко, Тетяна Віталіївна Доценко, Олександр Сергійович Кушнерьов 205-219
Санація як спосіб запобігання банкрутству підприємств PDF
Ольга Миколаївна Кальченко 220-228
Фінансове забезпечення стимулювання розвитку трудового потенціалу в умовах активізації міграційних процесів PDF
Людмила Миколаївна Мекшун, Максим Миколайович Забаштанський 229-237
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою сільськогосподарських підприємств на основі стратегії Cyber Situation Awareness PDF
Валентин Анатолійович Нехай, Валентин Валентинович Нехай 238-247
Концептуальні положення дослідження сутності бюджетної безпеки PDF
Сергій Олександрович Рибак 248-258
Нові підходи до трактування страхового ринку PDF
Олександра Михайлівна Ромашко, Ольга Ігорівна Шпільчак 259-266
Закони й закономірності управління фінансовими ризиками промислових підприємств PDF
Олена Вікторівна Шишкіна 267-284
Теоретичні аспекти функціонування банківського сектору в Україні PDF
Олена Михайлівна Козлянченко 285-292
Організаційно-економічний механізм формування джерел фінансування підприємств дорожнього господарства PDF
Тарас Іларіонович Печончик 293-300
Фактори впливу на фінансову стійкість підприємств агросектору PDF (English)
Olena Bazilinska, Olena Panchenko, Viktoriia Surovets 301-308
Формування системи стратегічного управлінського обліку для стартап-підприємства PDF (English)
Kateryna Hnedina, Artem Vertiiko 309-320
Особливості та шляхи вдосконалення управління персоналом торговельного підприємства PDF (English)
Igor Oliychenko, Maryna Ditkovska 321-331