Проблеми і перспективи економіки та управління

Рік заснування: 2015

Тематика: Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

ISSN: 2411-5215 = Problemi ì perspektiviekonomìkitaupravlìnnâ

Свідоцтво про державну реєстрацію: 03.02.2015 р., серія КВ № 21189-10989ПР Спеціальність ДАК: 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством

Періодичність:  4 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська, польська

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет

Головний редактор: Шкарлет Сергій Миколайович, доктор економічних наук, професор.

Заступники головного редактора: Бутко Микола Петрович, доктор економічних наук, професор;                               Ільчук Валерій Петрович, доктор економічних наук, професор;                                                             Олійченко І.М., доктор наук з державного управління, професор.

Відповідальний секретар: Дубина Максим Вікторович.

Адреса редакції: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1

Телефон: (04622) 3–03–30

E-mail: red_viddil@ukr.net

Адреса сайта видання (URL): http://nvp.stu.cn.ua/.

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...

№ 1(9) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління

У цьому випуску журналу «Проблеми і перспективи економіки та управління» вміщено статті, присвячені теоретичним проблемам розвитку національної економіки; галузевим аспектам розвит- ку національного господарства; проблемам менеджменту та розвитку продуктивних сил регіону; фінансовим ресурсам, обліку, контролю та аудиту. Журнал «Проблеми і перспективи економіки та управління» буде корисним для науковців, ас- пірантів, магістрантів та студентів вищих навчальних закладів

Зміст

ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ТА СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ: АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ PDF
Ірина Іванівна Кичко, Марина Анатоліївна Горбаченко 007-014
ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ У КОНТУРІ МОДЕРНІЗАЦІЙНОГО ПОСТУПУ PDF
Тарас Вадимович Пепа 015-026
ТОВАРНИЙ ІМПОРТ УКРАЇНИ ЗА ПЕРІОД 2011-2015 РР.: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРІОРИТЕТИ PDF
Максим Юрійович Демченко, Микола Владиславович Верецун 027-035
ФРАНЧАЙЗИНГОВІ МЕРЕЖІ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Олена Михайлівна Паливода, Людмила Сергіївна Селіверстова 036-043
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО НАЦІОНАЛІЗМУ PDF
Микола Миколайович Махненко 044-049
INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION ENTERPRISES BY INCREASING COMPETITIVENESS OF THE NATIONAL ECONOMY PDF PDF (English)
Valerii Ilchuk, Iryna Sadchykova 050-061

ГАЛУЗЕВИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРОСТОРУ PDF
Анна Анатоліївна Романова 062-068
ФОРСАЙТ-ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ В УКРАЇНІ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЯГНЕННЯ РІВНОВАГИ PDF
Ганна Миколаївна Шевченко 069-074
ECONOMIC FAILURES IN HEATING SERVICE: CASE OF UKRAINE DURING THE 1991–2015 PERIOD PDF (English)
Oleksandr Nykyforovych, Volodymyr Voloshchuk 075-081

ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА РОЗВИТКУ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ

ВОДНІ РЕСУРСИ КАРПАТСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ: ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНА PDF
Михайло Васильович Щурик 082-090

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ МІЖНАРОДНИХ ПРАВОВИХ РЕЖИМІВ ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Павло Олександрович Лук'яшко 091-098
ІДЕНТИФІКАЦІЯ СУТНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Сергій Миколайович Шкарлет, Максим Вікторович Дубина 099-105
ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Ольга Миколаївна Кальченко, Ірина Олегівна Михайленко 106-111
АНАЛІЗ СТАНУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РИНКУ УКРАЇНИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД PDF
Наталія Степанівна Островська, Олександр Юрійович Швець 112-117
РОЗВИТОК АГРОСТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Олена Іванівна Панченко, Анна Володимирівна Шоломій 118-126
СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Лілія Борисівна Мартинова 127-134

ОБЛІК, КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

ACCOUNTING POLICY AND ITS IMPACT ON THE COST OF FINISHED PRODUCTS PDF PDF (English)
Vasyl Len, Valentyna Glivenko 135-140