№ 1(7) (2017)

Технічні науки та технології

У цьому випуску журналу «Технічні науки та  технології» вміщено статті, присвячені теоретичним та експериментальним дослідженням у галузях технічних наук: механіки, інтегрованих технологій машинобудування та автотранспорту, технологій зварювання, інформаційно-комп’ютерних  технологій, енергетики, технологій деревообробної, легкої і харчової промисловості, технологій  охорони праці та природокористування. Статті написані науковцями, аспірантами, магістрантами та студентами і прорецензовані провідними вченими вищих технічних навчальних закладів та закладів НАН України. Журнал «Технічні науки та технології» буде корисним для науковців різних галузей технічних наук, науково-технічних працівників, аспірантів, магістрантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Зміст

МЕХАНІКА

ВПЛИВ КОНСТРУКТИВНИХ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ПАРАМЕТРІВ ЗАПОБІЖНОЇ ПРОФІЛЬНОЇ МУФТИ НА ЇЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ PDF
Владислав Олександрович Проценко 9-15
МЕЖІ ІСНУВАННЯ ВАЖІЛЬНИХ ДВОКРИВОШИПНИХ МЕХАНІЗМІВ ІЗ ЗУПИНКОЮ ВИХІДНОЇ ЛАНКИ ДЛЯ ЧОТИРЬОХ НЕСКІНЧЕННО БЛИЗЬКИХ ПОЛОЖЕНЬ ШАТУННОЇ ПЛОЩИНИ PDF
В’ячеслав Олександрович Харжевський 16-23

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ПРИ ИЗНОСЕ КОМПОЗИЦИОННОГО ИНСТРУМЕНТА С НЕУПРАВЛЯЕМОЙ ГЛУБИНОЙ РЕЗАНИЯ PDF (Русский)
Сергей Федорович Филоненко 24-32
АНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ МЕХАНІЗМУ УТВОРЕННЯ СУМАРНОЇ ПОХИБКИ ПРОФІЛЮ ВИРОБІВ ТИПУ ОБОЛОНОК З КРИХКИХ НЕМЕТАЛЕВИХ МАТЕРІАЛІВ ПІД ЧАС АЛМАЗНОГО ШЛІФУВАННЯ PDF
Світлана Юріївна Олійник, Людмила Павлівна Калафатова, Дмитро Валерійович Поколенко 33-41
НАВЧАЛЬНИЙ СИМУЛЯТОР РОБОТИЗОВАНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ НА БАЗІ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА З ЧПК PDF
Геннадій Володимирович Пасов, Володимир Іванович Венжега, Андрій Васильович Рудик 42-50
ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ СМАЗОЧНОГО ПРОТИВОИЗНОСНОГО АНТИФРИКЦИОННОГО РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО СОСТАВА PDF (Русский)
Руслан Сергеевич Пугач 51-57

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

ОЦІНКА НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗВАРНИХ З’ЄДНАНЬ АРМАТУРИ ЗАЛІЗОБЕТОНУ PDF
Геннадій Павлович Болотов, Максим Геннадійович Болотов, Тімур Рашитович Ганєєв, Микола Миколайович Корзаченко 58-67
ВПЛИВ ФАКТОРІВ КОСМОСУ НА НАДЛЕГКУ СИСТЕМУ ТЕПЛОВОГО ЗАХИСТУ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ: КОНЦЕПЦІЯ, МЕТОДИ ТА АНАЛІЗ РИЗИКІВ PDF
Віталій Олексійович Яценко, Юрій В’ячеславович Фальченко, Лідія Вячеславівна Петрушинець, Юрій Олександрович Клименко, Олег Олександрович Новомлинець 68-78
НАНОРОЗМІРНІ ФРАКЦІЇ ТВЕРДОЇ СКЛАДОВОЇ ЗВАРЮВАЛЬНИХ АЕРОЗОЛІВ, ЩО УТВОРЮЮТЬСЯ ПІД ЧАС ЗВАРЮВАННЯ ПОКРИТИМИ ЕЛЕКТРОДАМИ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ВМІСТОМ ХРОМУ (VI) PDF
Олександра Віталіївна Демецька, Ірина Миколаївна Андрусишина, Тетяна Юріївна Ткаченко, Анна Олегівна Лук’яненко, Юрій Олексійович Полукаров 79-86

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ЩОДО СТВОРЕННЯ ЦИФРОВИХ МОДЕЛЕЙ РЕЛЬЄФУ PDF
Віталій Іванович Зацерковний, Наталія Володимирівна Руль, Людмила Володимирівна Плічко, Сергій Володимирович Кривоберець 87-97
ДОСЛІДЖЕННЯ КОГНІТИВНИХ КАРТ МЕТОДОМ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
Володимир Вікторович Казимир, Аліна Сергіївна Посадська 98-105
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗАСОБІВ КОСМІЧНОЇ ЗЙОМКИ З РІЗНОЮ ПРОСТОРОВОЮ РОЗДІЛЬНОЮ ЗДАТНІСТЮ PDF
Віталій Васильович Литвинов, Олег Едуардович Житник 106-115
UML-МОДЕЛЬ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПІЛОТНИМ АВІАЦІЙНИМ КОМПЛЕКСОМ PDF
Андрій Миколайович Акименко, Сергій Олександрович Нестеренко 116-124
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ГАЗОПРОВОДІВ PDF
Микола Борисович Гумен, Тамара Федосіївна Гумен 125-133
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ДЛЯ ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ PDF (Русский)
Александр Сергеевич Рыжков 134-146
ДИНАМІЧНА МОДЕЛЬ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ КОМПЕТЕНЦІЇ PDF
Олена Василівна Трунова 147-153
АРХИТЕКТУРА БАЗЫ ЗНАНИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ PDF (Русский)
Ирина Сергеевна Посадская 154-160
ASSESSMENT OF THE WASHING MACHINES SOUND QUALITY BY THE BINAURAL MEASUREMENT SYSTEMS PDF (English)
Marek Moravec, Pavol Liptai, Ján Zbojovský, Anna Badidová 161-165
DEVELOPMENT OF FORECASTING SCENARIOS OF THE ELECTRICITY CONSUMPTION IN UKRAINE BY USING THE GROUP METHOD OF DATA HANDLING PDF (English)
Volodymyr Stepashko, Andrii Trachuk 166-170

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПРОЦЕСІВ У НАПІВПРОВІДНИКОВОМУ ПЕРЕТВОРЮВАЧІ З ДВАДЦЯТИЧОТИРИЗОННИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ВИХІДНОЇ НАПРУГИ PDF
Владислав Володимирович Михайленко, Олег Васильович Петрученко, Руслан Олександрович Рокицький, Юлія Сергіївна Язенок 171-176
ОГЛЯД ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ ДЛЯ АВТОНОМНОЇ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ НА ОСНОВІ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ PDF
Артем Петрович Фесенко, Роман Дмитрович Єршов, Сергій Анатольович Степенко 177-186

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ АНІЗОТРОПІЇ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК НА В’ЯЗКОПЛАСТИЧНИЙ СТАН ДЕРЕВИНИ PDF
Ярослав Іванович Соколовський, Володимир Іванович Криштапович, Ігор Миколайович Крошний 187-199
ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ІЗОПРОПАНОЛЬНОГО ТА ВОДНО-ІЗОПРОПАНОЛЬНОГО ЕКСТРАКТІВ ВИЧАВКІВ ВИНОГРАДУ СОРТУ Vitislabrusca × Vitisvinifera PDF
Вікторія Іванівна Воробйова, Олена Едуардівна Чигиринець, Анастасія Сергіївна Шакун 200-206
ОЦІНКА ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ PDF
Оксана Володимирівна Жулінська, Карина Володимирівна Свідло 217-224

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ БУДІВЕЛЬ PDF
Марина Володимирівна Лапа, Марина Валеріївна Двоєглазова, Ілля Сергійович Печонкін, Юлія Борисівна Лапа 225-233
АТМОСФЕРОСТІЙКІСТЬ ПРОСОЧЕНИХ СИЛОКСАНАМИ БУДІВЕЛЬНИХ ПОРИСТИХ НЕРУДНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Оксана Григорівна Золотарьова, Ніна Василівна Мережко 234-240