№ 1(19) (2020)

Технічні науки та технології

У цьому випуску журналу «Технічні науки та технології» вміщено статті, присвячені теоретичним та експериментальним дослідженням у науковому напрямі «Технічні науки» за спеціальностями: прикладна механіка, матеріалознавство, машинобудування, інформаційно-комп’ютерні технології, енергетика, електротехніка та електромеханіка, хімічні та харчові технології, будівництво та геодезія. Статті прорецензовані провідними вченими у відповідних галузях знань. Журнал «Технічні науки та технології» буде корисним для науковців, науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів технічних спеціальностей закладів вищої освіти.

Зміст

МЕХАНІКА

ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ ТЛІЮЧОГО РОЗРЯДУ В УМОВАХ ЗВАРЮВАЛЬНОГО НАГРІВУ PDF
Максим Геннадійович Болотов, Геннадій Павлович Болотов 009-017
ТОЧНІСТЬ ТА ПОГРІШНОСТІ ЗУБЧАСТИХ ПЕРЕДАЧ ВЕРТОЛЬОТНИХ РЕДУКТОРІВ PDF
Олег Іванович Пилипенко, Денис Миколайович Колесник, Анатолій Миколайович Березняк 018-031
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ (СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ) ТА ВЛАСТИВОСТІ ТЕПЛОЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ ПРИ ПЛАЗМОВОМУ НАПИЛЕННІ PDF
Володимир Олександрович Лебедєв, Олександр Миколайович Дубовий, Сергій Анатолійович Лой 032-041
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ МІСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Віра Петрівна Мурашковська, Аліна Петрівна Подзолкіна, Василь Михайлович Скляр, Олександр Сергійович Сиводід 042-052
ПРОГНОЗУВАННЯ ЗМІНИ АБРАЗИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ РОБОЧИХ ОРГАНІВ PDF
Костянтин Вікторович Борак 053-064
ОБҐРУНТУВАННЯ КОНСТРУКТИВНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПУЛЬСАТОРА ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУЛЬСУЮЧОГО РОЗПИЛЮВАЛЬНОГО ПОТОКУ ПОВІТРЯ ПРИ ДУГОВІЙ МЕТАЛІЗАЦІЇ PDF
Ірина В’ячеславівна Захарова, В’ячеслав Олександрович Роянов 065-071
МОДЕРНІЗАЦІЯ УНІВЕРСАЛЬНО-ЗАТОЧУВАЛЬНОГО ВЕРСТАТА З ЧПК ВЗ208Ф3 ДЛЯ ВИСОКОШВИДКІСНОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ ПОВЕРХОНЬ ОБЕРТАННЯ PDF
Віталій Іванович Кальченко, Володимир Віталійович Кальченко, Володимир Іванович Венжега, Володимир Олександрович Винник 072-080
РОБОТИЗОВАНІ МАНІПУЛЯТОРИ ОСОБЛИВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Олександр Валеріанович Литвин, Сергій Борисович Паньков 081-088
ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА БАЗІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОЦІНКИ ЙОГО ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ PDF
Наталія Володимирівна Стельмах, Сергій Петрович Сапон, Ярослав Олександрович Рижук 089-097

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

МЕТОД АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕСТУВАННЯ НА ПРОНИКНЕННЯ ВЕБАТАК PDF
Інна Вячеславівна Стеценко, Вікторія Володимирівна Савчук 098-103
ФОРМАЛІЗАЦІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ЕЛЕКТРОДУГОВОГО НАПИЛЕННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ СИСТЕМИ PDF
Тетяна Віталіївна Смірнова 104-113
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЄКТІВ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ PDF
Володимир Олексійович Хорошко, Михайло Євгенович Шелест, Юлія Миколаївна Ткач 114-123
РОЗРОБКА АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНКИ РІВНЯ КУЛЬТУРИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF (English)
Vitalii Lytvynov, Mariia Dorosh, Iryna Bilous, Mariia Voitsekhovska, Valentyn Nekhai 124-132
ЕФЕКТИВНІСТЬ КЕРУЮЧОГО ВПЛИВУ НА СТРУКТУРОВАНИЙ ОБ’ЄКТ ЯК ЧИСЛОВА ХАРАКТЕРИСТИКА МІЖРІВНЕВОГО БАЛАНСУ PDF
Олександр Борисович Дубягін, Володимир Іванович Гур’єв, Ірина Валеріївна Фірсова 133-139
ФОРМУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИПРОБУВАНЬ ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ТОЧКОВИХ ОЦІНОК ЗАДАНОЇ ЯКОСТІ PDF
Світлана Петрівна Корнієнко, Ігор Валентинович Корнієнко, Володимир Анатолійович Дмитрієв, Анатолій Григорович Павленко, Дмитро Олександрович Камак 140-155

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ВОЛОГОСТІ ДЕРЕВ’ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПРОХОДЖЕННЯ СИГНАЛІВ НВЧ ДІАПАЗОНУ PDF
Анатолій Іванович Сатюков, Анатолій Леонідович Приступа, Микола Васильович Мошель 156-167
АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ В УМОВАХ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олег Миколайович Сінчук, Сергій Миколайович Бойко, Олексій Миколайович Городній, Андрій Вікторович Некрасов, Андрій Олександрович Онищенко, Марина Олександрівна Ножнова 168-176
ЧАСТОТНО-ІМПУЛЬСНИЙ МОДУЛЯТОР З АДАПТИВНОЮ КОРЕКЦІЄЮ ТРИВАЛОСТІ ІМПУЛЬСУ PDF
Роман Дмитрович Єршов, Володимир Павлович Войтенко 177-190
ПОРТАТИВНИЙ ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ ІЗ GSM МОДУЛЕМ ДЛЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНИ PDF (English)
Ihor Sobianin, Valerii Skonechnyi, Inna Yarova 191-198
ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ ЗДОРОВ’Я: ВИЯВЛЕННЯ ПАДІНЬ PDF (English)
Mohanad Abdulhamid, Peter Deng 199-205

ЕНЕРГЕТИКА

УТОЧНЕНИЙ ПІДХІД ДО РОЗРАХУНКУ ВТРАТ ТЯГОВОГО ДВИГУНА ПУЛЬСУЮЧОГО СТРУМУ PDF
Олег Володимирович Губаревич, Сергій Олександрович Гулак, Олександр Миколайович Горобченко, Інна Юріївна Скляренко 206-227

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ АМАРАНТОВОГО ТА ЛЬНЯНОГО БОРОШНА НА ЯКІСТЬ ПЕЧИВА PDF
Світлана Юріївна Миколенко, Андрій Анатолійович Захаренко 228-240
АКТИВАЦІЯ ФЕРМЕНТІВ ПІД ЧАС РОЗВАРЮВАННЯ ЖИТНІХ ЗАМІСІВ ПІДВИЩЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ PDF
Наталія Вікторівна Процан, Любов Володимирівна Ткаченко 241-249
ОКИСНО-ОРГАНОСОЛЬВЕНТНА ДЕЛІГНІФІКАЦІЯ ПШЕНИЧНОЇ СОЛОМИ PDF (English)
Irina Trembus, Nina Semenenko 250-256
ПЛІВКИ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ОСНОВІ ПОЛІСАХАРИДІВ PDF
Олена Володимирівна Іщенко 257-263
ДОСЛІДЖЕННЯ КОЛІРНИХ ТА АНТИКОРОЗІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ПІГМЕНТІВ У СИСТЕМІ FE-AL-MG-О-Н PDF
Лілія Анатоліївна Фролова, Тетяна Євгенівна Бутиріна 264-271
ДОСЛІДЖЕННЯ ТИТАНУ (ІV) ОКСИДУ МОДИФІКОВАНОГО НАНОЧАСТИНКАМИ СРІБЛА ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ТЕКСТИЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ PDF
Маргарита Іванівна Скиба, Вікторія Іванівна Воробйова 272-279
ВИКОРИСТАННЯ ЖИТНЬОЇ ЗАКВАСКИ В ТЕХНОЛОГІЇ КИСЛОМОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ PDF
Вікторія Миколаївна Челябієва, Людмила Володимирівна Щерба, Тетяна Юріївна Оляченко 280-286
ОРГАНОЛЕПТИЧНИЙ І СЕНСОРНИЙ АНАЛІЗ СИРКОВОЇ ПАСТИ З ЛЛЯНОЮ ОЛІЄЮ PDF
Анастасія Тарасівна Лялик, Олег Степанович Покотило, Микола Дмитрович Кухтин, Людмила Анатоліївна Бейко 287-295

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГИБОВ ОБЫЧНЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ БАЛОК, УСИЛЕННЫХ УГЛЕПЛАСТИКОМ PDF PDF (Русский)
Диана Владимировна Антонова 296-304
СУЧАСНИЙ СТАН ГЕОДЕЗИЧНОГО МОНІТОРИНГУ АЕРОДРОМНИХ ПОКРИТТІВ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Дмитрович Крячок 305-314
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ТРИВАЛІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ PDF
Тетяна Михайлівна Дубельт 315-320
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЧИСЕЛЬНИХ РОЗРАХУНКІВ МІЦНОСТІ ВКЛЕЄНИХ СТРИЖНІВ У CLT ПАНЕЛЯХ PDF
Андрій Миколайович Бідаков, Оксана Михайлівна Пустовойтова, Євген Анатолійович Распопов, Богдан Олександрович Страшко 321-328
ВИВЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ ДІЛЯНКИ ПІД БУДІВНИЦТВО ДВОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ МАГАЗИНУ КВІТІВ НА ПАЛЬОВОМУ ФУНДАМЕНТІ НА ВУЛИЦІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ PDF
Володимир Андрійович Іванишин, Віктор Григорович Бугай, Микола Миколайович Корзаченко 329-336
БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЛЯ ВИБОРУ РІШЕННЯ УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ PDF
Іван Олександрович Менейлюк, Віктор Вікторович Руссий 337-344