Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МЕХАНІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕНЕРГЕТИКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЇ ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОНІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВОЇ ТА ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.