Технічні науки та технології

У цьому випуску журналу «Технічні науки та технології» вміщено статті, присвячені теоретичним та експериментальним дослідженням у галузях технічних наук: механіки, інтегрованих технологій машинобудування та автотранспорту, технологій зварювання, інформаційно-комп’ютерних технологій, енергетики, технологій деревообробної та легкої і харчової промисловості, технологій охорони праці та природокористування. Статті написані науковцями, аспірантами, магістрантами та студентами і прорецензовані провідними вченими вищих технічних навчальних закладів та закладів НАН України. Журнал «Технічні науки та технології» буде корисним для науковців різних галузей технічних наук, науково-технічних працівників, аспірантів, магістрантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Зображення домашньої сторінки журналу

№ 1(11) (2018): Технічні науки та технології

У цьому випуску журналу «Технічні науки та технології» вміщено статті, присвячені теоретичним та експериментальним дослідженням у галузях технічних наук: технологій машинобудування та автотранспорту, зварювання та матеріалознавства, інформаційно-комп’ютерних технологій, енергетики, електротехніки та електроніки, технологій харчової та легкої промисловості, технологій будівництва та природокористування. Статті написані науковцями, аспірантами, магістрантами та студентами і прорецензовані провідними вченими вищих технічних навчальних закладів та закладів НАН України. Журнал «Технічні науки та технології» буде корисним для науковців різних галузей технічних наук, науково-технічних працівників, аспірантів, магістрантів та студентів вищих технічних навчальних закладів.

Зміст

МЕХАНІКА

МІЖРІВНЕВЕ ЗАМІЩЕННЯ – КАНОНІЧНА ФОРМА МІЖРІВНЕВОГО БАЛАНСУ PDF
Олександр Борисович Дубягін 009-017
НЕСТАЦІОНАРНІ ДЕМПФІРУВАНІ КОЛИВАННЯ СПОРУДИ З УРАХУВАННЯМ ВЗАЄМОДІЇ З ОСНОВОЮ PDF
Олег Леонідович Деркач 018-024

ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ ТА АВТОТРАНСПОРТУ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ДВОСТОРОННЬОГО ШЛІФУВАННЯ ТОРЦІВ РІЗНОГО ДІАМЕТРА ШТОВХАЧІВ З КАЛІБ РУЮЧИМИ ДІЛЯНКАМИ ТА БЕЗ НИХ PDF
Володимир Віталійович Кальченко, Володимир Іванович Венжега, Олександр Олександрович Литвин, Дмитро Володимирович Кальченко 025-031
ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ЦАНГОВОГО ПАТРОНА ДЛЯ ЗАКРІПЛЕННЯ ШТУЧНИХ ЗАГОТОВОК PDF
Олександр Валеріанович Литвин, Ірина Романівна Ящук 032-040
МОДЕЛЮВАННЯ РУЙНУВАННЯ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ У В ИПАДКУ СКЛАДНОГО НАПРУЖЕНОГО СТАНУ PDF
Олександр Павлович Космач, Антон Сергійович Хоменко 041-047
РЕСУРСООЩАДНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ДЕТАЛЕЙ МАШИН PDF (English)
Oleg Pilipenko 048-057

ТЕХНОЛОГІЇ ЗВАРЮВАННЯ

ПРЕЦИЗІЙНЕ ЗВАРЮВАННЯ ТИСКОМ ВОЛОКНИСТИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ НА МЕТАЛЕВІЙ ОСНОВІ PDF
Геннадій Павлович Болотов, Максим Геннадійович Болотов 058-067

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОМИЛОК НА UML-ДІАГРАМАХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ IT-ПРОЕКТІВ PDF (Русский)
Ирина Валентиновна Богдан, Артем Александрович Задорожний 068-078
УТОЧНЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ І МОДЕЛЕЙ ПУНКТІВ СЦЕНАРІЇВ ВАРІАНТІВ ВИКОРИСТАННЯ PDF (Русский)
Алексей Борисович Кунгурцев, Наталия Алексеевна Новикова, Мария Юрьевна Решетняк, Яна Витальевна Черепинина 079-088
МЕТОД РЕЗЕРВУВАННЯ РЕСУРСІВ ТА БАЛАНСУВАННЯ НАВАНТАЖЕННЯ В ТРАНСПОРТНІЙ МЕРЕЖІ З УРАХУВАННЯМ ОСНОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЕРЕЖ PDF
Роман Сергійович Одарченко, Людмила Олексіївна Харлай 089-096
ОБҐРУНТУВАННЯ НОМЕНКЛАТУРИ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ БЕЗПІЛОТНИМИ АВІАЦІЙНИМИ КОМПЛЕКСАМИ PDF
Андрій Миколайович Акименко, Ольга Олександрівна Башинська, Володимир Вікторович Казимир, Юрій Олександрович Камак, Сергій Олександрович Нестеренко 097-105
РОЗПІЗНАВАННЯ СИМВОЛІВ АВТОМОБІЛЬНИХ НОМЕРІВ РІЗНИХ ФОРМАТІВ PDF (English)
Volodymyr Kazymyr, Ruslan Zarovsky, Andrii Radchenko 106-114
ЗАХИСТ КОРПОРАТИВНИХ МЕРЕЖ ВІД АТАК З ВИКОРИСТАННЯМ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ PDF (English)
Vitalii Lytvynov, Nikolai Stoianov, Igor Skiter, Helen Trunova, Alla Hrebennyk 115-130

ЕНЕРГЕТИКА

ЗАСТОСУВАННЯ РІВНЯНЬ МАРКІВСЬКОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ДІАГНОСТИЦІ СТАНУ АВІАЦІЙНОГО ДВИГУНА ГВИНТОКРИЛА МІ-8МТВ ПРИ ЙОГО ЕКСПЛУАТАЦІЇ В РЕАЛЬНИХ РЕЖИМАХ РОБОТИ PDF (Русский)
Сергей Игоревич Владов, Сергей Николаевич Бойко, Алексей Николаевич Городний, Яна Руслановна Климова, Леонид Владимирович Вершняк 131-139
РЕАЛІЗАЦІЯ БЛОКА ПРОСТОРОВО-ВЕКТОРНОЇ ШИРОТНО-ІМПУЛЬСНОЇ МОДУЛЯЦІЇ У СКЛАДІ КОНТРОЛЕРА ІНДУКЦІЙНОГО ДВИГУНА НА БАЗІ ПЛІС PDF
Сергій Ігорович Яценко, Володимир Павлович Войтенко, Роман Дмитрович Єршов 140-149

ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВООБРОБНОЇ, ЛЕГКОЇ ТА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ МЕТОДОМ ТОНКОШАРОВОЇ ХРОМАТОГРАФІЇ PDF
Ольга Іллівна Сиза, Ірина Олегівна Тимкова, Олеся Миколаївна Cавченко, Вікторія Миколаївна Челябієва 150-158
ПІДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА МЕБЛЕВИХ ФАСАДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ CAM-СИСТЕМ PDF
Сергій Васильович Бойко, Андрій Михайлович Єрошенко, Павло Леонідович Ігнатенко 159-167
ВИКОРИСТАННЯ КАЛЬЦІЄВМІСНИХ ДОБАВОК У ВИРОБНИЦТВІ ХЛІБОБУЛОЧНИХ ВИРОБІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Наталія Павлівна Буяльська, Олена Андріївна Музиченко 168-177
РОЗРОБКА РЕЦЕПТУРИ ЕМУЛЬСІЙНОГО КОСМЕТИЧНОГО ПРОДУКТУ НА ОСНОВІ КОЛОЇДНИХ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ PDF
Вероніка Гаріївна Єфімова, Тетяна Миколаївна Пилипенко, Олександра Вікторівна Нікора, Поліна Юріївна Невпряга 178-187
ПОЛІПШЕННЯ КОНСИСТЕНЦІЇ ЗАМОРОЖЕНИХ ПЮРЕПОДІБНИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ ПЮРЕ СУНИЧНОГО PDF
Ірина Леонідівна Заморська 188-194
ФОРМУВАННЯ РИНКУ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР В УКРАЇНІ PDF
Світлана Володимирівна Ягелюк, Валентина Віталіївна Ткачук, Оксана Юріївна Речун 195-205
РОЗРОБКА КОМПЛЕКСНОГО КОРЕКТОРА ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ ЯКОСТІ БОРОШНА НА БОРОШНОМЕЛЬНИХ ЗАВОДАХ PDF
Василина Петрівна Ковальова 206-213

ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВНИЦТВА ТА ПРИРОДОЗНАВСТВО

ВПЛИВ ІОНІВ ЖОРСТКОСТІ НА СОРБЦІЮ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА КАТІОНІТІ PDF
Микола Дмитрович Гомеля, Ганна Григорівна Трохименко, Олена Володимирівна Глушко 214-223
СОБЛИВОСТІ КІНЕТИКИ ІНТЕНСИФІКОВАНОГО СУШІННЯ ЗАГОТОВОК З ДЕРЕВИНИ ДУБА PDF
Олена Олексіївна Пінчевська, Василь Васильович Борячинський, Юрій Олександрович Ромасевич 224-231
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОНЕНТІВ НА СТІЙКІСТЬ ДО КОРОЗІЇ БЕТОНУ PDF (Русский)
Марина Викторовна Драпалюк, Владимир Николаевич Пилипенко 232-238
ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АЕРОПОРТІВ PDF
Сергій Дмитрович Крячок 239-251
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВПЛИВУ ВОЛОГОСТІ СТІНОВИХ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ПРОХОДЖЕННЯ РАДІОХВИЛЬ НВЧ ДІАПАЗОНУ PDF
Анатолій Іванович Сатюков, Анатолій Леонідович Приступа, Володимир Павлович Журко, Мстислав Олексійович Бивалькевич 252-263
ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНИХ І КОМПОЗИЦІЙНИХ ФЕРИТНИХ СОРБЕНТІВ ДЛЯ СЕЛЕКТИВНОГО ВИЛУЧЕННЯ CU2+ PDF
Олександр Петрович Хохотва, Людмила Іванівна Бутченко, Микола Дмитрович Гомеля 264-272
СТІЙКІСТЬ ПАПЕРУ З ТОНКОШАРОВИМИ КРЕМНІЙОРГАНІЧНИМИ ПОКРИТТЯМИ ДО ДІЇ МЕХАНІЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ PDF
Ксенія Валентинівна Осауленко, Ніна Василівна Мережко 273-279
ВИСІВ ПРОРОЩЕНОГО НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР ЗА ДОПОМОГОЮ ГІДРОСІВАЛКИ PDF (English)
Stanislav Deyneka 280-286