Інформація про автора

Гарафонова, Ольга Іванівна, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Україна