ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК РУШІЙНА СИЛА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Світлана Олександрівна Полковниченко Чернігівський національний технологічний університет
  • Вікторія Володимирівна Росохач

Ключові слова:

агроінновації, інноваційний розвиток аграрного сектору, інноваційна діяльність у сільському господарстві

Анотація

У статті розкрито сутність агроінновацій та досліджено особливості інноваційного розвитку в аграрному секторі економіки. Проаналізовано сучасний стан інноваційного розвитку аграрного сектору економіки України та виявлено проблеми адаптації інновацій в ньому. Визначено основні напрямки інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва та шляхи його активізації.

Біографії авторів

Світлана Олександрівна Полковниченко, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент

Вікторія Володимирівна Росохач

студент

Посилання

Височан О. С. Наукові підходи до визначення понять «інновації» та «інноваційна діяльність» у сільському господарстві / О. С. Височан, Ю. В. Пікуш // Вісник Хмельницького

національного університету. – 2011. – № 2. – T. 3. – С.101-104.

Гордійчук А. І. Інноваційний розвиток галузей сільського господарства та ефективність їх функціонування [Електронний ресурс] / А. І. Гордійчук. – Режим доступу: http://elibrary.nubip.edu.ua/5585/1/10gai.pdf

Кириченко В. В. Методологія трансферу інновацій в агропромислове виробництво: моногр. / В. В. Кириченко, В. М. Тимчук. – Х., 2009. – 230 с.

Лаврук В. В. Інноваційний продукт у сільському господарстві як результат інноваційного процесу [Електронний ресурс] / В. В. Лаврук. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation= 1&п^=218

Мусаєв Е. К. Теоретичні основи інноваційного розвитку АПК в умовах глобалізації [Електронний ресурс] /Е. К. Мусаєв – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/54807/Musaev-10.pdf?sequence=1

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2010 році. Статистичний збірник. – К., 2011. – 282 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2012 році. Статистичний збірник. – К., 2013. – 288 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні у 2013 році. Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики, 2014. – 314 с.

Саранчук Г. М. Інноваційний розвиток сільського господарства як основа підвищення його конкурентоспроможності / Г. М. Саранчук // Інноваційна економіка. – 2010. – № 1. – С. 26-32.

Тарабрін О. Є. Інноваційний розвиток аграрного сектора України в сучасних умовах [Електронний ресурс] /О.Є.Тарабрін, І.Г.Пімєнов. – Режим доступу: http://inb.dnsgb.com.ua/2011-2/11_tarabrin.pdf

Чабан В.Г. Інноваційний аспект великих аграрних підприємств [Електронний ресурс] / В. Г. Чабан. – Режим доступу: www. nbuv.gov.ua/ portal/ soc_gum/ Evu/2012_18_1/Chaban.pdf

Шквиря Н.О. Розвиток інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств: автореферат дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук : 08.01.01 / Н.О.Шквиря. – Сімферополь, 2009. – 22 с.

Янковська О. І. Особливості інновацій у сільському господарстві [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/8485/1/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D

%9E.%D0%86._%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%

D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%20%D0%B2%20%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C

%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0

%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%96.pdf

##submission.downloads##