ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ФОРМУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Ірина Олександрівна Луценко

Анотація


У статті узагальнено чинники, що впливають на посилення відкритості та прозорості бюджетного процесу. Визначено необхідність організації процесу залучення суспільства до процедури формування місцевих бюджетів, що являється основним політичним та фінансовим інструментом реалізації соціально-економічної, а також публічної політики.

Ключові слова


місцеве самоврядування; бюджетний процес; прозорість бюджету

Повний текст:

PDF

Посилання


Бюджетний кодекс України : закон України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 27.05.1997 р. // Уряд. кур’єр. – 1997. – № 107–108. – С. 11–20.

Буковинський С. А. Про питання здійснення бюджетної політики в Україні / С. А. Буковинський // Фінанси України. – 2007. – № 11. – С. 23–24.

Василик О. Д. Теорія фінансів : підруч. / О. Д. Василик. – К. : НІОС, 2000. – 519 с.

Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин : моногр. / І . О. Луніна. – К. : Наук. думка, 2006. – 432 с.
Copyright (c) 2016 Чернігівський науковий часопис