Історія журналу

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Наказ МОН №893 від 04.07.2013 р. зі змінами від 06.03.2015 р. №261) Журнал з 2011 року зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) Журнал з 2015 року включено до міжнародної бази періодики Ulrich Журнал за ліцензійованим договором №394-06/2015 від 08.06.2015 року включено до Російського індексу наукового цитування(РІНЦ) Журнал з 2015 року включено до наукометричної бази Google Академія Редакційна колегія: О. І. Гонта доктор економічних наук, професор, (головний редактор); А. В. Кунденко кандидат економічних наук, доцент відповідальний редактор); І. С.Каленюк доктор економічних наук, професор; Л. Л. Антонюк доктор економічних наук, професор; С. М. Вдовенко доктор наук з державного управління, доцент; О. А. Грішнова доктор економічних наук, професор; Р. Дьякон доктор економічних наук, професор; М. Живитере доктор економічних наук, професор; В. П. Ільчук доктор економічних наук, професор; В. М. Левківський доктор економічних наук, професор; А. М. Поручник доктор економічних наук, професор; В. Ф. Савченко доктор економічних наук, професор; В. Б.Тропіна доктор економічних наук, доцент; О. В. Тополь доктор економічних наук, доцент; К. В. Корсак доктор філософських наук, професор; А. І. Мельник доктор філософських наук, доцент; Ю. В.Кирилюк кандидат економічних наук, доцент; Л. О. Коваленко кандидат економічних наук, професор; В. В. Гливенко кандидат економічних наук, доцент; Н. В. Мороз відповідальний секретар.