Редакційна політика

Галузь та проблематика

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки,
функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної
економіки, регіонального розвитку.
Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ІННОВАЦІЇ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. Детальніше...