Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(7) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія УКРАЇНА І СУЧАСНІТЬ: ПОТРЕБА РОЗБУДОВИ ОСВІТИ ДЛЯ ДОРОСЛИХ ТА НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ. ВЛАСНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД Анотація   PDF (English)
Nataliia Yevheniivna Shuhalii
 
№ 1 (5) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія УКРАЇНА МІЖ ЗАХОДОМ І СХОДОМ (ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ АНТИЗАХІДНИХ НАСТРОЇВ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ) Анотація   PDF
Олександр Іванович Крук
 
№ 1 (5) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія УКРАЇНСЬКА МЕНТАЛЬНІСТЬ ТА ІМПЕРАТИВ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тамара Володимирівна Андрійчук
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія УКРАЇНСЬКИЙ КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК ГУМАНІЗМ Анотація   PDF
Світлана Володимирівна Киселиця
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФІЛОСОФСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК МЕТААНТРОПОЛОГІЯ: МЕТАТЕОРІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ЗНАННЯ І ФІЛОСОФІЯ БУДЕННОГО, ГРАНИЧНОГО ТА МЕТАГРАНИЧНОГО БУТТЯ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
Назіп Віленович Хамітов
 
№ 1(7) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЮВАННЯ МОТИВУ «САКРАЛЬНОГО ШЛЮБУ» В РАННІЙ ТВОРЧОСТІ М. ГОГОЛЯ Анотація   PDF
Марина Володимирівна Каранда
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФІЛОСОФСЬКО-ЕСТЕТИЧНІ АСПЕКТИ НОВОЇ НАРАЦІЇ: ПОДОЛАННЯ КРИЗИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В ДРАМАТУРГІЇ МАРТІНА МАКДОНАХА Анотація   PDF
Марина Василівна Каранда
 
№ 2(10) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Микола Миколайович Шевченко
 
№ 2(12) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ В. ЗЕНЬКОВСЬКИМ ЯКОСТІ ОСВІТИ: ПАРАЛЕЛІ ІЗ СУЧАСНІСТЮ Анотація   PDF
Марина Іванівна Захаріна, Алла Дмитрівна Мекшун
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФЕНОМЕН ДВІЙНИЦТВА В МИСТЕЦТВІ: РОЗЩЕПЛЕНИЙ СУБ’ЄКТ НА МЕЖІ СВІТІВ Анотація   PDF
Оксана Олександрівна Колотова
 
№ 1(7) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФЕНОМЕН КОМУНІКАЦІЇ ЯК СПІВ-БУТТЯ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКОМУ ДИСКУРСІ Анотація   PDF
Наталія Валеріївна Шакун
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФЕНОМЕН РЕСЕНТИМЕНТУ В СИСТЕМІ СУЧАСНИХ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Анотація   PDF
Марина Володимирівна Ольховик
 
№ 2(12) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ В ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ: ДОСВІД США Анотація   PDF
Анна Вікторівна Вербицька, Тетяна Миколаївна Децюк, Надія Сергіївна Бушко
 
№ 2(10) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ТА ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПОЗААУДИТОРНІЙ РОБОТІ Анотація   PDF
Тетяна Миколаївна Децюк, Юлія Миколаївна Хижняк, Анатолій Володимирович Боровик
 
№ 2(10) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ Анотація   PDF
Іван Михайлович Силадій
 
126 - 140 з 140 результатів << < 1 2 3 4 5 6