Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СОЦІАЛЬНА РОЛЬ УКРАЇНСЬКИХ ГРОМАД: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ Анотація   PDF
Тетяна Іванівна Сила, Владислав Григорович Сила
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯК ОСНОВІ ФОРМИ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ Анотація   PDF
Оксана Олексіївна Кравченко
 
№ 2(8) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН Анотація   PDF
Альона Миколаївна Ревко, Оксана Олександрівна Чех
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ Й МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Анотація   PDF
Людмила Анатоліївна Чабак
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ В. В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО Анотація   PDF
Марина Іванівна Захаріна
 
№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ ВІЙСЬКОВИХ ТРАДИЦІЙ Анотація   PDF
Микола Миколайович Шевченко
 
№ 2(8) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПОГЛЯД НА ТИПОЛОГІЮ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Анотація   PDF
Олександр Васильович Стовпець
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ПІДХІД ДО ІСТОРІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ІСТОРИЧНОМУ МОНІЗМУ Анотація   PDF
Наталія Валеріївна Шакун
 
№ 1 (5) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СОЦІОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Юлія Василівна Орешета
 
№ 1 (5) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СОЦІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ КРИЗ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
Володимир Миколайович Федоренко
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СПЕЦИФІКА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF (English)
Тамара Василівна Мазур, Юлія Вікторівна Шевченко
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ РИС СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ ЗАСОБАМИ ОСВІТИ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО Анотація   PDF
Марина Іванівна Захаріна
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СТАН ІНТЕГРАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У МІСЦЕВІ ГРОМАДИ: СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Анотація   PDF
Світлана Миколаївна Задорожна, Ірина Гораціївна Карпова
 
№ 2(8) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СТРУКТУРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СИМВОЛІЗМУ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ ЗНАКІВ ТА МІСЦЯ СУБ’ЄКТУ: ПРИРОДА ВНУТРІШНЬОЇ ГАРМОНІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Зоріна Станіславівна Вихованець
 
№ 2(10) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СТРУКТУРОВАНА КАРТИНА СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ В УКРАЇНІ У ВІДОБРАЖЕННІ ФОКУС-ГРУПОВОГО ІНТЕРВ`Ю (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КОНКРЕТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ) Анотація   PDF
Євген Володимирович Сірий
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПРИРОДИ КАЗКОВИХ, МІФІЧНИХ І БІБЛІЙНИХ ПЕРСОНАЖІВ Анотація   PDF (Русский)
Фідан Шахід гізі Аллахвердієва
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЧНА РЕАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМАТИКА САМОВИРАЖЕННЯ ТА САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Зоріна Сергіївна Вихованець
 
№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія СУЧАСНА ҐЕНДЕРНА ПАРАДИГМА: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ Анотація   PDF
Наталія Анатоліївна Ємець, Ольга Євгеніївна Мельник
 
№ 1(7) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ТВОРЧІСТЬ АРТЕМІЯ ВЕДЕЛЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Ігор Володимирович Тилик
 
№ 1(7) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ТВОРЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ГРОМАДИ В УМОВАХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ Анотація   PDF
Владислав Григорович Сила, Тетяна Іванівна Сила
 
№ 2(10) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ Анотація   PDF
Вікторія Миколаївна Горбач
 
№ 2(12) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ТЕОРЕТИКО−МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ КОМБАТАНТІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Тетяна Іванівна Коленіченко, Надія Сергіївна Левицька, Світлана Олександрівна Грицай
 
№ 1(13) (2019): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ТЕРМІНОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ – ЗАПОРУКА УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Володимир Володимирович Черняков, Олександр Михайлович Дудоров, Володимир Петрович Самійленко
 
№ 1(13) (2019): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація
Марина Євгеніївна Лещенко
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ТРАНСФОРМАЦІЙНІ КОНТУРИ СУЧАСНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИЧНОСТІ, ПОШУКИ ТА ВИКЛИКИ Анотація   PDF
Оксана Володимирівна Сіра
 
101 - 125 з 140 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>