Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(8) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЯК СКЛАДОВА ЇХ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Олена Володимирівна Купенко
 
№ 1(7) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ В РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА Анотація   PDF
Тетяна Іванівна Коленіченко, Михайло Вікторович Сидоренко
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія МИСТЕЦТВО І ЛІТЕРАТУРА ЯК ХУДОЖНЯ ЕТНОКУЛЬТУРОГРАФІЯ Анотація   PDF
Володимир Анатолійович Личковах
 
№ 2(8) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія МОВА ЯК ЗАСІБ ВИРАЖЕННЯ Анотація   PDF
Лідія Григорівна Кузьоменська
 
№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія МОВНІ ЗАСОБИ ПОЛІТИЧНОЇ МАНІПУЛЯЦІЇ Анотація   PDF
Людмила Анатоліївна Чабак
 
№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія НАПРЯМИ І ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ Анотація   PDF
Микола Васильович Міхайліченко
 
№ 1(13) (2019): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК СКЛАДОВОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація   PDF
Анна Вікторівна Вербицька, Ольга Василівна Василенко
 
№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПОШУК ГАРМОНІЗАЦІЇ ТА ВЗАЄМОДІЇ В СУСПІЛЬСТВІ Анотація   PDF
Ельвіра Миколаївна Герасимова
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ОБРАЗ ІДЕАЛЬНОГО МОЖНОВЛАДЦЯ У «ФЕАТРОНІ» СВЯТИТЕЛЯ ІОАННА (МАКСИМОВИЧА) Анотація   PDF
Марія Анатоліївна Загорулько
 
№ 2(12) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК ГЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Наталія Анатоліївна Ємець, Ольга Євгеніївна Мельник, Наталія Валеріївна Шакун
 
№ 2(8) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ТА НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Тетяна Іванівна Коленіченко, Марія В’ячеславівна Душенок
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ОСОБЛИВОСТІ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІЛОТІВ ПРИ ВИНИКНЕННІ ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ У ПОЛЬОТІ Анотація
Ольга Олександрівна Галуненко
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ОСОБЛИВОСТІ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ В УМОВАХ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ Анотація   PDF
Альона Миколаївна Ревко, Юлія Олександрівна Рожкова
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УМОВАХ НОВОГО СОЦІАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА Анотація   PDF (English)
Тетяна Іванівна Коленіченко, Катерина Юріївна Бойваленко
 
№ 1 (5) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІНОГО КЛІМАТУУ МІЖОСОБИСТІСНІЙ ВЗАЄМОДІЇ ВОЛОНТЕРСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ Анотація   PDF
Дмитро Олексійович Ревенок
 
№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ Анотація   PDF
Наталія Валеріївна Шакун
 
№ 1(13) (2019): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ В КОНТЕКСТІ ЇХ РОЛІ У ФОРМУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ Анотація   PDF
Вікторія Миколаївна Філіпович
 
№ 2(12) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ОСОБЛИВОСТІ ЦІННІСНО-СМИСЛОВОГО КОМПОНЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ВИПУСКНИКІВ БАКАЛАВРАТУ СОЦІОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Анотація   PDF
Людмила Анатоліївна Остапенко, Катерина Олексіївна Кальницька, Тамара Василівна Мазур
 
№ 1(13) (2019): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ПІДЛІТКОВА ГРУПА ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОСТІР ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Валентина Володимирівна Москаленко, Катерина Володимирівна Максьом
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ПАТРІОТИЗМ – ЦЕ ФЕНОМЕН ЧИ САМОСВІДОМІСТЬ НАЦІЇ? Анотація   PDF
Оксана Миколаївна Артюшенко
 
№ 2(12) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Анотація   PDF
Тетяна Сергіївна Острянко, Любов Федорівна Лєскова
 
№ 1(7) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ПЕРЕКЛАД ЯК ПРЕДМЕТ ФІЛОСОФСЬКОЇ І ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОЇ РЕФЛЕКСІЇ Анотація   PDF
Наталія Юріївна Іващенко
 
№ 1 (5) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ: РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ГРОМАД Анотація   PDF (English)
Тетяна Іванівна Сила, Наталія Іванівна Кривоконь
 
№ 1(7) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ПОЛІСТИЛІЗМ У ХОРОВІЙ КУЛЬТУРІ 70 – 80-Х РР. XX СТ. Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Кречко
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕЛЕМЕНТІВ ЗНАКОВОГО ВІДНОШЕННЯ «ОСНОВА ТА «ІНТЕРПРЕТАНТ» В СЕМІОТИЦІ У. ЕКО ТА Г. СОНЕССОНА Анотація   PDF
Павло Юрійович Храпко
 
51 - 75 з 140 результатів << < 1 2 3 4 5 6 > >>