Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 2(12) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В ПЕРІОД УТВЕРДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ Анотація   PDF
Оксана Іванівна Якимчук
 
№ 1(7) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ІІ СВІТОВА ВІЙНА Й СУЧАСНІСТЬ У АСПЕКТІ «УКРАЇНСЬКОЇ УКРАЇНИ»: СУБКУЛЬТУРНИЙ ВИМІР Анотація   PDF
Віталій Олександрович Радзієвський
 
№ 2(12) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАКОНОТВОРЕННЯ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ Анотація   PDF
Наталія Михайлівна Сімакова
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ІЗОТЕРАПІЯ ЯК ВИД АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ Анотація   PDF (English)
Тамара Володимирівна Скорик, Тамара Олексіївна Корогод, Анастасія Андріївна Ісаєнко
 
№ 1 (5) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ЯК ОСНОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Раїса Іванівна Євдокименко
 
№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ІНТЕГРАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХОЛОГІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ У ВАЖКИХ ЖИТТЄВИХ СИТУАЦІЯХ Анотація   PDF
Тамара Василівна Мазур, Марина Євгеніївна Лещенко, Юлія Василівна Орешета
 
№ 1 (5) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ЗДІБНОСТІ ЯК ПРОФЕСІЙНО-ЗНАЧУЩІ ЯКОСТІ МЕНТАЛЬНОГО ДОСВІДУ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ЇЇ ЗАГАЛЬНОГО ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Вікторія Миколаївна Філіпович
 
№ 2(10) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ІНФОРМАЦІЙНА СВІДОМІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН І СКЛАДОВА КОМПОНЕНТА ІДЕОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Микола Олексійович Кириченко
 
№ 2 (6) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ІСИХАЗМ У МОНАСТИРСЬКІЙ КУЛЬТУРІ КИЇВСЬКОЇ РУСІ І ДУХОВНЕ ВІДРОДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Людмила Сергіївна Усікова
 
№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ІСТОРИЧНИЙ ЕКСКУРС СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ЕКОНОМІЧНО РОЗВИНУТИХ КРАЇН З ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ Анотація   PDF
Алла Дмитрівна Мекшун, Тетяна Сергіївна Острянко
 
№ 2(8) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія АНАЛІЗ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Анотація   PDF
Надія Сергіївна Левицька
 
№ 1(13) (2019): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕМПІРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ БАЗОВИХ ПЕРЕКОНАНЬ УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Анотація   PDF
Любов Іванівна Мульована, Тетяна Сергіївна Острянко
 
№ 1 (5) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія БАГАТОВИМІРНІСТЬ ЛЮДИНИ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF (English)
Наталія Анатоліївна Ємець
 
№ 2(10) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія БЕЗРОБІТТЯ МОЛОДІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ Анотація   PDF
Оксана Вячеславівна Шульга
 
№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія БЛАГОДІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ОПІКИ НАД ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ Анотація   PDF
Ангеліна Олегівна Ангелова
 
№ 2(8) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ВІД КУЛЬТУРИ СМИСЛУ ДО СМИСЛУ КУЛЬТУРИ Анотація   PDF (Русский)
Михайло Олександрович Семикин
 
№ 2(12) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ВІДКРИТІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ДОСТУПНІСТЮ ІНФОРМАЦІЇ Анотація   PDF
Костянтин Володимирович Захаренко
 
№ 2(10) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ВІДНОШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ПРИЙМАЮЧИХ ГРОМАД ДО ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ Анотація   PDF
Світлана Миколаївна Задорожна, Ірина Гораціївна Карпова
 
№ 2(8) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ВІЗАНТІЙСЬКА ЕСТЕТИКА АСКЕТИЗМУ: ТРАДИЦІЇ ОСМИСЛЕННЯ Анотація   PDF
Андрій Вікторович Царенок
 
№ 1(11) (2018): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ВИБУДОВА ПІЗНАВАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Євген Володимирович Сірий
 
№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ВИХОВАННЯ ВІЛЬНОЇ ОСОБИСТОСТІ ЯК ГОЛОВНОЇ ЦІННОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ В. ЗЕНЬКОВСЬКОГО Анотація   PDF (English)
Maryna Ivanivna Zakharina
 
№ 1(7) (2016): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ГЕНЕЗИС ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПОНЯТТЯ КАТЕГОРІЇ ДОСВІДУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ Анотація   PDF
Марина Петрівна Долматова
 
№ 1(9) (2017): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ГРАМАТИКА СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНА ТИПОЛОГІЯ Анотація   PDF (English)
Zorina Stanislavivna Vykhovanets
 
№ 1 (5) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ГРОМАДЯНСЬКИЙ ПОСТУП В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ЧИННИКИ ТА ЗМІСТ Анотація   PDF
Владислав Григорович Сила
 
№ 1 (5) (2015): Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія ГУМАНІЗМ ЯК ДУХОВНО-МОРАЛЬНИЙ ВИМІР СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ Анотація   PDF
Наталія Валеріївна Шакун
 
1 - 25 з 140 результатів 1 2 3 4 5 6 > >>