Історія журналу

Державна реєстраційна служба України Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ №21190-10990ПР від 19.01.2015р.

Науковий збірник  "Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія" включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України № 515 від 16.05.2016 р.). 

Засновник: Чернігівський національний технологічний університет (код ЄДРПОУ 05460798)

Головний редактор: Мельник Анатолій Іванович, доктор філософських наук, професор, професор кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Заступники головного редактора: Сила Тетяна Іванівна, кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів; Ємець Наталія Анатоліївна, кандидат філософських наук, доцент, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Відповідальний секретар: Мороз Наталія Вікторівна, заступник директора наукової бібліотеки Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів.

Члени редколегії: Чепелєва Наталія Василівна, академік Академії НАПН України, доктор психологічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ;

Герасимова Ельвіра Миколаївна, доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціальної філософії та філософії освіти Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, м. Київ;

Говорун Тамара Василівна, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ;

Зайченко Іван Васильович, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки Національного університету біоресурсів і природокористування України, м. Київ;

Катаєв Станіслав Львович, доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та соціальної роботи Класичного приватного університету, м. Запоріжжя;

Кривоконь Наталія Іванівна, доктор психологічних наук, професор кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Личковах Володимир Анатолійович, доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри суспільних дисциплін та українознавства Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Максимова Наталія Юріївна, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри  соціальної роботи Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка, завідувачка лабораторією соціально-дезадаптованих неповнолітніх Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ;

Москаленко Валентина Володимирівна, доктор філософських наук, професор, завідувач лабораторією соціальної психології Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ;

Пірен Марія Іванівна, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та кадрової політики Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці;

Савельєва Марина Юріївна, доктор філософських наук, професор, професор Центру гуманітарної освіти НАН України, м. Київ;

Скребець Василь Олексійович, доктор психологічних наук, професор, завідувач екологічної психології та психічного здоров’я Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів;

Столяр Марина Борисівна, доктор філософських наук, професор кафедри філософії та культурології, завідувач кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів;

Стрілець Світлана Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри  дошкільної та початкової освіти Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка, м. Чернігів;

Тополь Ольга Володимирівна, доктор філософських наук, профессор кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Дем’яненко Юлія Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціології і психології, соціального та особистісного самовизначення Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Коленіченко Тетяна Іванівна, кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Мазур Тамара Василівна, кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціології і психології, соціального та особистісного самовизначення Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Ревко Альона Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Скорик Тамара Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної роботи Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Федоренко Володимир Миколайович, кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри соціології і психології, соціального та особистісного самовизначення Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Шакун Наталія Валеріївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри суспільних дисциплін та українознавства Чернігівського національного технологічного університету, м. Чернігів;

Афанасакі Лучія, доктор філософських наук, професор, декан філософського факультету університету Крита, м. Ретимнон, Греція;

Карпінський Адам, доктор філософських наук, професор, професор Гданського університету, Польща;

Судоргін Олег Анатолійович, доктор політичних наук, декан факультету «Соціальні технології» Орловського філіалу Російської Академії народного господарства та народної служби при Президенті РФ, Росія;

Харченко Анатолій Антонович, кандидат історичних наук, професор, завідувач кафедри «соціальної роботи і педагогіки професійної діяльності» Орловського філіалу Російської Академії народного господарства та народної служби при Президенті РФ, Росія.