Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Тетяна Панюк
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ ВІДНОСИНАМИ Анотація  PDF
Т. Г. Титаренко
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Ольга Миколаївна Кальченко
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Анотація  PDF
Ж. В. Дерій, В. Г. Маргасова
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ВЗАЄМОДІЇ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація  PDF
Людмила Іванівна Мороз
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ГЕРІАТРИЧНИХ УСТАНОВ Анотація  PDF
Ірина Іванівна Кичко, Орися Миколаївна Тріщук
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація  PDF
Валерія Олександрівна Сікал, Алла Вячеславівна Холодницька
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ PR У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ Анотація  PDF
Олег Миколайович Шевченко
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ПОБУДОВА МОДЕЛЕЙ СТРУКТУРНОГО ТИПУ З МЕТОЮ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ВИМІРІВ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація  PDF
Сергій Миколайович Шкарлет
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ВИБОРУ МАРКЕТИНГОВИХ РІШЕНЬ У РИНКОВИХ УМОВАХ Анотація  PDF
В. Дубницький, В. Комирна
 
№ 2(14) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ З РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ Анотація  PDF
Олена Михайлівна Герасименко
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІСТУ ДЕФІНІЦІЇ «ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ» Анотація  PDF
М. В. Дубина
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ВІТЧИЗНЯНИХ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Анотація  PDF
М. М. Мужеляк
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА В УПРАВЛІННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК Анотація  PDF
Оксана Василівна Митяй
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЗАПОБІГАННЯ РИЗИКІВ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Анна Анатоліївна Романова
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЗАРУБІЖНА МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ Анотація  PDF
І. Ю. Гришова, О. О. Красноруцький
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗМІНИ В НАУКОВИХ ЗАСАДАХ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ – ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація  PDF
О. А. Руденко
 
№ 1(9) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ІННОВАЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ТА СУЧАСНИЙ РИНОК ПРАЦІ: АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ Анотація  PDF
Ірина Іванівна Кичко, Марина Анатоліївна Горбаченко
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ Анотація  PDF
Юлія Леонідівна Мохова
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ Анотація  PDF
Василь Романович Голик
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ ОБЛІКУ Й УПРАВЛІННЯ Анотація  PDF
Світлана Яківна Король
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ, ЩО РЕАЛІЗОВУЮТЬ МОДЕЛІ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПОСТАЧАННЯМ ТА МАТЕРІАЛЬНИМИ ЗАПАСАМИ Анотація  PDF
Надія Леонідівна Ющенко, Марина Миколаївна Ворох
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ «ФАКТОРИНГ» Анотація  PDF
Олена Вікторівна Шабанова, Олена Миколаївна Парубець
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МОТИВАЦІЙНИЙ ЧИННИК АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Анотація  PDF
Ірина Іванівн Кичко, Максим Вікторович Ольхович
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Анотація  PDF
Олена Іванівна Гонта, Ольга Миколаївна Кальченко
 
1 - 25 з 52 результатів 1 2 3 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо