Пошук


 
Випуск Назва
 
№ 4(20) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ВПЛИВ АГРОПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація  PDF
Олег Ігорович Рассказов
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РОСЛИННИЦТВА Анотація  PDF
Андрій Васильович Лісовий
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ТРАНСФЕРНОЇ ПОЛІТИКИ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕБУДОВИ ЕКОНОМІКИ Анотація  PDF
Степан Васильович Куйбіда
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління СКЛАДОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація  PDF
Н. В. Лагодієнко
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ Анотація  PDF
Світлана Вікторівна Повна
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ SWOT-АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Анотація  PDF
Жанна Володимирівна Дерій, Наталія Володимирівна Завгородня
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Людмила Олексіївна Зайцева
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ З ПОЗИЦІЙ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ Анотація  PDF
І. Ю. Гришова, С. С. Стоянова-Коваль
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація  PDF
В. В. Козар
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління РОЛЬ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ Анотація  PDF
Н. Т. Шадура-Никипорець
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ОСВІТНЯ ДОМІНАНТА ЯК КАТАЛІЗАТОР ДИНАМІЧНОГО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ Анотація  PDF
О. В. Гаращук, В. І. Куценко
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління СУТНІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ Анотація  PDF
О. І. Лукомська
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕНОВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА ТА ЇЇ ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація  PDF
Анатолій Іванович Лівінський
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ У МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯННЯХ Анотація  PDF
Ольга Володимирівна Попело
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація  PDF
Ольга Станіславівна Петрицька
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНУ Анотація
Ihor Oliychenko, Maryna Ditkovska
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління АНАЛІТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНУ ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація  PDF
Ю. В. Онищук
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЦЬ У ПІДВИЩЕННІ ЇХ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ Анотація  PDF
Валерий Петрович Ільчук, Ірина Володимирівна Садчикова
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНДЕКС РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ІНДИКАТОР ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМКІВ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМ СТАЛОГО РОЗВИТКУ Анотація  PDF
Т. В. Кожухова
 
№ 4(20) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ІНСТИТУЦІОНАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація
Olha Popelo
 
№ 2(14) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В СИСТЕМІ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КООРДИНАТ Анотація  PDF
Ірина Володимирівна Лисенко
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ ЯК ДОМІНУЮЧА СКЛАДОВА МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ РЕГІОНУ Анотація  PDF
О. В. Попело
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ПРО ПІДТРИМКУ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА У САМАРСЬКІЙ ОБЛАСТІ РФ Анотація
А. А. Шерстобитова
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКСНО-ГАРМОНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація  PDF
Тетяна Олександрівна Шпомер
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЗРУШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОМУ СЕКТОРІ КРАЇНИ Анотація  PDF
Гліб Володимирович Мілютін
 
1 - 25 з 82 результатів 1 2 3 4 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR навчання
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журналів OR конференцій) NOT дисертацій)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президента або вибори NOT президента
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо