Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНВЕРГЕНЦІЯ ЛЮДСЬКОГО І СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Леся Газуда
 
№ 2(18) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ В КОНТЕКСТІ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ МОРСЬКИХ ПОРТІВ Анотація   PDF
Олексій Георгійович Габ
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ У МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯННЯХ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Попело
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ ОБЛІКУ Й УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Світлана Яківна Король
 
№ 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СУТНОСТІ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ТА ЇЇ РОЛІ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Максим Вікторович Дубина, Олена Михайлівна Козлянчеко
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В АПК УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Косач
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Максим Миколайович Забаштанський, Інна Михайлівна Сирбу
 
№ 3(11) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF (English)
Iryna Sadchykova, Olena Shyshkina
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕНОВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА ТА ЇЇ ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
Анатолій Іванович Лівінський
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ: ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ І НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ Анотація   PDF
Юлія Володимирівна Дятлова
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Максим Анатолійович Чут
 
№ 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА ТА КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ Анотація   PDF
Алла В’ячеславівна Холодницька, Катерина Сергіївна Молибога
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЗАРУБІЖНА МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ Анотація   PDF
І. Ю. Гришова, О. О. Красноруцький
 
№ 2(18) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління КРЕДИТНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ БАНКІВСЬКИМИ УСТАНОВАМИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Алла Сергіївна Абрамова, Максим Григорович Марич, Любов Василівна Попова
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КРЕДИТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Т. А. Васильєва, Д. Л. Циганюк
 
№ 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В АСПЕКТІ ПЛАНУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ Анотація   PDF
Лілія Дмитрівна Оліфіренко, Марія Анатоліївна Писменюк
 
№ 3(11) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління КРИТЕРІЇ ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БОРЖНИКА Анотація   PDF
Людмила Борисівна Іванова
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
В. П. Онищенко
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Людмила Іванівна Цимбал
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МІЖНАРОДНІ ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРАЇНИ Анотація   PDF
М. Ю. Демченко
 
№ 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ Анотація   PDF (English)
Olena Volot, Vadym Kolotok
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В ПОЛІСТРУКТУРНИХ СИСТЕМАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Кушнір
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ольга Станіславівна Петрицька
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Лілія Дмитрівна Оліфіренко, Крістіна Павлівна Коваль
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління МАЛИЙ БІЗНЕС – ІНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ Анотація   PDF
Володимир Федорович Савченко, Михайло Григорович Долгополов
 
176 - 200 з 533 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>