Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ЛЮДСЬКИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ЗНАНЬ Анотація   PDF
Людмила Іванівна Цимбал
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МІЖНАРОДНІ ЗОЛОТОВАЛЮТНІ РЕЗЕРВИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КРАЇНИ Анотація   PDF
М. Ю. Демченко
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОГО СЕКТОРУ В ПОЛІСТРУКТУРНИХ СИСТЕМАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ Анотація   PDF
Світлана Олександрівна Кушнір
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МІСЦЕ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ФОРМУВАННІ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Ольга Станіславівна Петрицька
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Лілія Дмитрівна Оліфіренко, Крістіна Павлівна Коваль
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління МАЛИЙ БІЗНЕС – ІНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ Анотація   PDF
Володимир Федорович Савченко, Михайло Григорович Долгополов
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МАРКЕТИНГОВА ПІДТРИМКА СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Х. І. Штирхун
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКСНО-ГАРМОНІЗАЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ Анотація   PDF
Тетяна Олександрівна Шпомер
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕГАРЕГУЛЯТОР ФІНАНСОВОГО РИНКУ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Вадим Валентинович Пірог
 
№ 2(14) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ Анотація   PDF (English)
Оlena Panchenko, Olena Bazilinska, Yuliia Krasnianska
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕНЕДЖМЕНТ ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМУНІКАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ Анотація   PDF
Наталя Миколаївна Ястремська
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТOДИ OЦІНЮВАННЯ ПРOФЕСІЙНИХ ЯКOСТЕЙ ПЕРСOНАЛУ НА ПРOМИСЛOВOМУ ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Альона Олегівна Климчук
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТАІНФОРМАЦІЙНІ СКЛАДОВІ ПІДТРИМКИ КЛАСИФІКАТОРА ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ У ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Анотація   PDF (English)
Tetіana Lumpova
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИ МІНІМІЗАЦІЇ І НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF (English)
Olena Shyshkina
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Анотація   PDF
Н. І. Федоронько
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИКА МОНІТОРИНГУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЕГКІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
К. Ю. Сіренко
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ МЕТОДИКА ОБЛІКУ КРЕДИТІВ ЗА АМОРТИЗОВАНОЮ СОБІВАРТІСТЮ ЗА УМОВ ЗМЕНШЕННЯ ЇХ КОРИСНОСТІ Анотація   PDF
Вікторія Самвелівна Амбарчян
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ВИДІВ УКЛАДЕНИХ ДОГОВОРІВ У КОЖНОМУ СЕГМЕНТІ РИНКУ НЕРУХОМОСТІ З ВИЗНАЧЕННЯМ ВПЛИВУ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ Анотація   PDF
Марія Анатоліївна Столбова
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
В. Жидок, Ю. Ткач
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПРОГРЕСУ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF
Жанна Володимирівна Дерій, Тетяна Іванівна Зосименко
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
М. М. Забаштанський
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР Анотація   PDF
Л. Д. Оліфіренко
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ Анотація   PDF
Н. П. Бутко, Т. В. Пепа, А. П. Неживенко
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
О. М. Кальченко, Я. С. Андросенко
 
№ 3(11) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ МОДЕЛІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ Анотація
Алла Сергіївна Абрамова
 
176 - 200 з 470 результатів << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>