Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСИФІКАЦІЙНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У НАФТОГАЗОВІЙ СФЕРІ Анотація   PDF
Л. Т. Гораль, С. В. Король
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА ЛОГІСТИЧНИМИ КОНЦЕПЦІЯМИ ТА СТУПЕНЕМ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF (English)
Olena Volot
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСТЕР ГІРНИЧОДОБУВНОГО РЕГІОНУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Ю. С. Папіж
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСТЕРИЗАЦІЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
С. І. Ткаленко, Ю. О. Жулід-Христосенко
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСТЕРИЗАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Валерій Петрович Ільчук, Інна Олександрівна Хоменко
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСТЕРНІ СТРУКТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Галина Миколаївна Самійленко
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТРУДОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олександр Григорович Мельник
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛЮЧОВІ ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОДИНИЦІ ГЕНЕРУВАТИ ГРОШОВІ КОШТИ Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Калабухова, Людмила Вікторівна Чалюк
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Іван Васильович Ярошенко
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
М. П. Бутко, О. В. Попело
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Дмитро Володимирович Бондаренко
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КОМПЛАЄНС-МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Анотація   PDF
Ядвіга Вікентіївна Жарій, Вероніка Володимирівна Куфаєва
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНВЕРГЕНЦІЯ ЛЮДСЬКОГО І СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ Анотація   PDF
Леся Газуда
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ У МІЖНАРОДНИХ ПОРІВНЯННЯХ Анотація   PDF
Ольга Володимирівна Попело
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНТРОЛЬ ЯК ФУНКЦІЯ ОБЛІКУ Й УПРАВЛІННЯ Анотація   PDF
Світлана Яківна Король
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В АПК УКРАЇНИ Анотація   PDF
Ірина Анатоліївна Косач
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Анотація   PDF
Максим Миколайович Забаштанський, Інна Михайлівна Сирбу
 
№ 3(11) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF (English)
Iryna Sadchykova, Olena Shyshkina
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РЕНОВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТВАРИННИЦТВА ТА ЇЇ ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Анотація   PDF
Анатолій Іванович Лівінський
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПЦІЯ КОНКУРЕНТНОЇ ІНТЕРНАЛІЗАЦІЇ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ: ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЙ І НАУКОВІ ПОЛОЖЕННЯ Анотація   PDF
Юлія Володимирівна Дятлова
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління КОНЦЕПЦІЯ СТРАТЕГІЇ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Анотація   PDF
Максим Анатолійович Чут
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КОРУПЦІЙНІ РИЗИКИ ТА ЗАРУБІЖНА МЕТОДОЛОГІЯ ЇХ ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ Анотація   PDF
І. Ю. Гришова, О. О. Красноруцький
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КРЕДИТНИЙ РИНОК УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА НАЙБЛИЖЧІ ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Т. А. Васильєва, Д. Л. Циганюк
 
№ 3(11) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління КРИТЕРІЇ ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ БОРЖНИКА Анотація   PDF
Людмила Борисівна Іванова
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЛІКВІДАЦІЙНА ВАРТІСТЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ Анотація   PDF
В. П. Онищенко
 
151 - 175 з 470 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>