Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗАКОНИ ТЕРМОДИНАМІКИ У ДОСЛІДЖЕННІ ПРОЦЕСІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Ю. М. Коваленко
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ: ПЕРІОДИЗАЦІЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ Анотація   PDF
Тетяна Михайлівна Чечетова-Терашвілі
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ Анотація   PDF
Василина Василівна Польовська
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФУНКЦІОНУВАННЯ САНАЦІЙНИХ БАНКІВ Анотація   PDF
Ольга Вікторівна Абакуменко, Дмитро Володимирович Бондаренко, Катерина Олександрівна Коваленко
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ Анотація   PDF
Р. Л. Цебень
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ПОШУКУ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК Анотація   PDF
Алла Сазонівна Ромашко, Наталія Валеріївна Гаврушкевич, Валерій Олександрович Кравець
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДАНИХ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВА СКЛАДОВА Анотація   PDF
Р. В. Варічева
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ФАКТОР ПУБЛІЧНОСТІ ВЛАДИ Анотація   PDF
І. М. Олійченко, М. Ю. Дітковська, Ю. Д. Юрченко
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗМІНИ В НАУКОВИХ ЗАСАДАХ ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ – ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ Анотація   PDF
О. А. Руденко
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЗМІНИ РЕЖИМІВ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ ВНАСЛІДОК УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС Анотація   PDF
Григорій Олегович Шамборовський
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
Тетяна Панюк
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ЗОВНІШНЯ ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА НАСЛІДКИ Анотація   PDF
Тетяна Миколавна Iванова, Альона Олексіївна Болуто
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КАНАЛИ ОБЛІКОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ТА КОМП’ЮТЕРНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ Анотація   PDF
В. В. Муравський
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСИФІКАЦІЙНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У НАФТОГАЗОВІЙ СФЕРІ Анотація   PDF
Л. Т. Гораль, С. В. Король
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСИФІКАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОБЛІКУ ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ЗА ЛОГІСТИЧНИМИ КОНЦЕПЦІЯМИ ТА СТУПЕНЕМ ІНТЕГРАЦІЇ Анотація   PDF (English)
Olena Volot
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСТЕР ГІРНИЧОДОБУВНОГО РЕГІОНУ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСТВА Анотація   PDF
Ю. С. Папіж
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСТЕРИЗАЦІЯ КРЕАТИВНИХ ІНДУСТРІЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Анотація   PDF
С. І. Ткаленко, Ю. О. Жулід-Христосенко
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСТЕРИЗАЦІЯ У ФОРМУВАННІ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Валерій Петрович Ільчук, Інна Олександрівна Хоменко
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛАСТЕРНІ СТРУКТУРИ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ Анотація   PDF
Галина Миколаївна Самійленко
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТРУДОВОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олександр Григорович Мельник
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КЛЮЧОВІ ВІДНОСНІ ПОКАЗНИКИ СПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОДИНИЦІ ГЕНЕРУВАТИ ГРОШОВІ КОШТИ Анотація   PDF
Світлана Вікторівна Калабухова, Людмила Вікторівна Чалюк
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЛІСОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Іван Васильович Ярошенко
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ Анотація   PDF
М. П. Бутко, О. В. Попело
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Дмитро Володимирович Бондаренко
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління КОМПЛАЄНС-МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ Анотація   PDF
Ядвіга Вікентіївна Жарій, Вероніка Володимирівна Куфаєва
 
151 - 175 з 533 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>