Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРА НА АУДИТОРСЬКИЙ РИНОК: ПРИКЛАДИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Світлана Володимирівна Шульга
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ВПЛИВ ЧИННИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЦЕС У ЛЬВІВСЬКОМУ РЕГІОНІ Анотація   PDF (Русский)
Е. Р. Гуменная, М. В. Сулым
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОДАТКОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ Анотація   PDF
Р. В. Волот, А. М. Гордієнко
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ВПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ІННОВАЦІЙ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Людмила Олексіївна Зайцева
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ Анотація   PDF (English)
Igor Oliychenko, Maryna Ditkovska
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ГАРМОНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНИХ ВИМОГ У ТОРГІВЛІ ДО ACQUIS ЄС: АНАЛІЗ ВПЛИВУ НА СТЕЙКХОЛДЕРІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Т. І. Зосименко
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОЇ СФЕРИ Анотація   PDF
Віталій Юрійович Єлінєвський
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ Анотація   PDF
Лілія Дмитрівна Оліфіренко
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ПРОГНОЗУВАННЯ ОБСЯГІВ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Л. Д. Оліфіренко, І. В. Давискиба
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНИХ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ СВІТОВОГО ДОСВІДУ Анотація   PDF
Вікторія Вікторівна Лісіца
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ПТАХІВНИЦТВА ЯК ПЕРСПЕКТИВНОЇ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА Анотація   PDF
Галина Ігорівна Рябуха
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯК СУЧАСНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
В. Ф. Савченко
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНТЕКСТІ СИСТЕМНО- СИНЕРГЕТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ Анотація   PDF
І. А. Косач
 
№ 4(8) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ ЗРІВНОВАЖЕНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЇ Анотація   PDF (English)
Larysa Hrytsenko, Hanna Shevchenko
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ДЕФОРМАЦІЇ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ У КРИЗОВИЙ ПЕРІОД Анотація   PDF
Катерина Василівна Повжик
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН ЯК ВАЖІЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ Анотація   PDF
Р. Є. Демчак
 
№ 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ДИВЕРГЕНЦІЯ НОРМ ЧАСУ ЯК НАСЛІДОК АДАПТАЦІЇ ЗВО УКРАЇНИ ДО НОВИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ІНСТИТУЦІЙНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ Анотація   PDF
Оксана Едуардівна Ломоносова, Анатолій Вадимович Ломоносов
 
№ 2(6) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ДИВЕРСИФІКАЦІЙНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ Анотація   PDF (English)
Оksana Lukomskа
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОСЛИННИЦТВА Анотація   PDF
В. С. Садчиков
 
№ 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ДИСКРИМІНАЦІЙНА РЕКЛАМА: ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА УКРАЇНИ Анотація   PDF
Тетяна Володимирівна Забаштанська, Андрій Віталійович Роговий, Анастасія Владиславівна Ребенок
 
№ 2(18) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФОРМ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Ткаченко
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ДО ПИТАННЯ АНАЛІЗУ Й ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ГОСПОДАРЮЮЧОГО СУБ’ЄКТА Анотація
О. В. Шнайдер
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління ДОВГОСТРОКОВИЙ ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ У КОНТЕКСТІ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ Й ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ Анотація   PDF
Ксенія Вікторівна Багмет, Олексій Валентинович Люльов, Ірина Дмитрівна Скляр
 
№ 3(11) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ДОКТРИНАЛЬНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОКРЕМИХ СЕКТОРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Олександр Сергійович Колтунович
 
№ 2(18) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МАСШТАБІВ ВИРОБНИЦТВА НА ЕКОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГІОНУ НА ОСНОВІ СТОХАСТИЧНОГО ФАКТОРНОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Наталія Тимофіївна Шадура-Никипорець, Юлія Ігорівна Никипорець
 
101 - 125 з 533 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>