Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 1(13) (2018): Проблеми і перспективи економіки та управління БРЕНДИНГ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА Анотація   PDF
Вікторія Олександрівна Лаготюк
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ Анотація   PDF
В. С. Лень
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УПРАВЛІННІ РИЗИКАМИ Анотація   PDF
В. Л. Маслюк
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ: ІНТЕРЕСИ КОРИСТУВАЧІВ ТА ПРІОРИТЕТНІСТЬ ЗАДОВОЛЕННЯ Анотація   PDF
Олена Олексіївна Гончаренко
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ Анотація   PDF
Ольга Миколаївна Кальченко, Яна Валеріївна Однолько
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ВІДОБРАЖЕННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ У ФІНАНСОВІЙ ТА УПРАВЛІНСЬКІЙ ЗВІТНОСТІ Анотація   PDF (English)
Valentyn Nekhai
 
№ 1 (1) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЙНИХ ІНСТРУМЕНТІВ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ Анотація   PDF
В. Ю. Прокопенко
 
№ 3(19) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ВАЖЕЛІ АКТИВІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА ВІТЧИЗНЯНІ РЕАЛІЇ Анотація   PDF
Микола Петрович Бутко, Світлана Вікторівна Повна, Ольга Володимирівна Попело, Галина Миколаївна Самійленко
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ВАЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ Анотація   PDF
Денис Олегович Смоленніков
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Ганна Григорівна Старостенко, Андрій Віталійович Сурженко
 
№ 4(12) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ВЕКТОРИ ВПЛИВУ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ПРОЦЕСИ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Анотація   PDF
Наталія Іванівна Холявко
 
№ 1(17) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Наталія Володимирівна Ткаченко
 
№ 2(10) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ Анотація   PDF (English)
Serhii Zelenskyi, Dariya Kovinko, Daria Pedorenko
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ВЗАЄМОДІЯ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ЧИННИК ЇХ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація   PDF
Олександра Григорівна Вагонова, Василь Іванович Прокопенко, Катерина Ігорівна Одинцова
 
№ 3(11) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ВИБІР ВИДУ КРИВОЇ ЗРОСТАННЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ Анотація   PDF (English)
Nadiia Yushchenko
 
№ 3(3) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИННОГО БРЕНДА Анотація   PDF
В. Л. Пазюк
 
№ 2(18) (2019): Проблеми і перспективи економіки та управління ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ НА РИНКУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЙ В УКРАЇНІ Анотація   PDF
Олексій Якович Кононець
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ВИРОБНИЧИХ ГРУПАХ Анотація   PDF
Віктор Петрович Онищенко
 
№ 3(7) (2016): ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ ВИКЛЮЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГРУПОВОГО ПРИБУТКУ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ У ТОРГОВЕЛЬНИХ ГРУПАХ Анотація   PDF
Вікторія Петрович Онищенко
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ВИКОРИСТАННЯ ОЩАДЛИВОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ TQM ПІДПРИЄМСТВА У НЕСТАБІЛЬНИХ РИНКОВИХ УМОВАХ Анотація   PDF
С. М. Бондаренко
 
№ 2(2) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ОБЛІК Анотація   PDF
В. С. Лень, М. П. Штупун
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ВЛИЯНИЕ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ПРОЦЕССЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА Анотація   PDF
Жанна Володимирівна Дерій, Сергій Анатолійович Скиба
 
№ 1(9) (2017): Проблеми і перспективи економіки та управління ВОДНІ РЕСУРСИ КАРПАТСЬКОГО МАКРОРЕГІОНУ: ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ОХОРОНА Анотація   PDF
Михайло Васильович Щурик
 
№ 4(4) (2015): Проблеми і перспективи економіки та управління ВПЛИВ АУКЦІОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ДИНАМІКУ ЕКСПОРТУ-ІМПОРТУ КВІТКОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НІДЕРЛАНДІВ Анотація   PDF
І. В. Соломаха, А. В. Жабинська
 
№ 1(5) (2016): Проблеми і перспективи економіки та управління ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ Анотація   PDF
Ростислава Василівна Ільєнко, Дмитро Вікторович Губенко
 
76 - 100 з 533 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>